Støt Duk Op - giv et bidrag til nye klistermærker og plakater [73%]

[ENG Below]

[-------------------------||73%||---------] MÅL!

Duk Op vokser og breder sig ud. Vi er derfor løbet tør for plakater og klistermærker. Vi har derfor brug for penge til at få trykt nye. Du/I bestemmer selv bidraget. Alt er godt og hjælper med at få Duk Op ud.

Link til fundraiseren på Open Collective

Hvorfor

Pengene går til at vi kan bryde bigtech algoritmer ved at være synlige. Vi vil være synlige der hvor det altid gælder i sidste ende: Gaden!

Hvad

Duk Op startede i 2015 og er en aktivist drevet kalender. Med Duk Op kan vi finde hinanden og finde sted, uden om big-techs censur og platformskapitalisme. Efter flere af de store platformes kollaps, censur og pay-for-views, er Duk Op nu mere relevant end nogensinde. Duk Op er hvad vi gør det til sammen, og desto mere vi bruger Duk Op, desto mere brugbar bliver den - derfor er det vigtigt at få alle gode kammerater med.

Mål

Målet er at få trykt ca. 4000 klistermærker og 1500 plakater til at sprede i alle Duk Op's cirkler, lige fra Malmö, Odense og Århus. Vores mål er at have råd til at bruge Eks-skolens kooperative trykkeri, frem for et internetbaseret og profitorienteret.

Update:

Målet er indsamle 9.000 kr. Lige nu(21.7.24) er vi nået 69% af vejen. Hjælp os med at nå i mål. Alle beløb hjælper: Link til fundraiseren på Open Collective: https://opencollective.com/dukop/contribute/spred-dukop-74996


ENG:

Duk Op is growing and we're out of promo material. Because of that we need money to make posters and stickers. Its up to you how much you feel like donating.

Link to the fundraiser at Open Collective

Why

The money is to break big tech algorithms by being visible. We want to be visible where its always at: the street!

What

DukOp.dk has been online since 2015 and is a activist run online calender platform. With Duk Op its possible to find each other and form alliances, without the censorship and platform capitalism form Big-Tech. After the collaps, censorship and pay-for-views models from several of the big platforms, Duk Op is more relevant than ever. Duk Op is what we collectively make it, and the more we use Duk Op, the more useful the platform will become. Thats why its important to get all good comrades along.

Goal

We aim at printing 4000 stickers and 1500 poster to spread in all of the circles of Duk Op; from Malmö, Odense and Århus. Out goal is to have funding to print at the cooperative Eks-skolen print, instead of some online- profitbased print company.

Update

The goal is to reach 1200 euros. We are right now 69 % there! Help us reaching the goal: Link to the fundraiseren at Open Collective: https://opencollective.com/dukop/contribute/spred-dukop-74996