Institut for Marxistisk Analyse

Institut for Marxistisk Analyse har til formål at udvikle og opretholde en marxistisk platform for analyser og ideer til alternativer til den gældende samfundsorden med henblik på at tilvejebringe en bevidst samfundsforandring. For at kunne gøre det er det nødvendigt med en videnskabelig udvikling af den marxistiske analyse, hvor modsætningen mellem lønarbejde og kapital er det afgørende udgangs­punkt.


Det er Institut for Marxistisk Analyses ambition at gøre alternativer til den gældende samfundsorden på et teoretisk marxistisk grundlag til en integreret del af den offentlige menings­dan­nelse således, at folkelige bevægelser, faglige or­ga­nisationer og lønarbejdernes politiske strukturer kan arbejde på at omsætte sådanne alternativer til praksis i klassekampen og kampen for et andet samfund.

Links

marxistiskanalyse.dk

LocationUpcoming events