Samtalemøde: Eurasisk sikkerhedspolitik
Thursday April 4 at 19:00 - 21:30

Samtalemøde: Eurasisk sikkerhedspolitik

by Institut for Marxistisk Analyse

I Europa går krigen i Ukraine ind i sit tredje år. I Mellemøsten trækker krigen i Gaza flere og flere parter ind i en dødedans, som alle frygter spinder yderligere ud af kontrol. Begge konflikter betyder at regimet i Beijing overvejer sin politik i forhold til Taiwan. Ingen af konflikterne er enkeltstående. For at forstå dem må man undersøge sammenhængen.

Et analytisk pust er tiltrængt for at få løftet hovedet ud af busken af nutidens mareridt med krige og klimakatastrofer. IMA inviterer en dansk forsker, en tysk forfatter, en repræsentant for fredsbevægelsen og Enhedslistens rådgiver i udenrigs- og forsvars-politik til et samtalemøde.

Kan europæisk strategisk autonomi fremme fred fra Lissabon til Vladivostok?

Institut for Marxistisk Analyse inviterer fire analytikere til et samtalemøde om venstrefløjens holdning til krigen.

Prof. Ole Wæver fra Center for Resolution of International Conflicts (CRIC) har for-sket i både sikkerheds-, klimapolitik og den asiatiske dimension. Han vil belyse em-net ud fra fredsforskningens og konfliktløsningens perspektiver.

Prof. em. Henning Salling Olesen, en af RUCs pædagogiske inspiratorer, er siden 2022 aktiv i NGOen Nej til Oprustning, Ja til bæredygtig sikkerhedspolitik og Om-tanke-tænketanken. Bæredygtig sikkerhedspolitik forstået ud fra den opfattelse af fælles sikkerhed, som blev ført frem af Oluf Palme og Willy Brandt. Både i Nord-Syd og i Øst-Vest-aksen.

Forfatter Peter Wahl var inspirator i Attac Tyskland og NGOen World Economy, Ecology and Development (WEED). I 2023 publicerede han pamfletten ‘Der Krieg und die Linken’, som udkommer på dansk på forlaget Solidaritet. Udgiver og bidra-ger i 2024 til en antologi om europæisk integration.

Cand. scient. adm. Eva Flyvholm medvirkede i 2023 sammen med Trine Pertou Mach til koordinering af mellem- og nordeuropæiske partiers syn på krig og fred samt NATO. Hun taler om mulige politiske konsekvenser af strukturanalytiske perspekti-ver og bevægelsernes synspunkter.

Tid og sted:

4. april kl. 19 – 21.30

Kulturhuset Indre By

Charlotte Ammundsens Plads 3

1359 København K

Location

Kulturhuset Indre By
Charlotte Ammundsens Pl. 3
1359 København K.