Climate Justice Days 2024 - København
Monday Sept. 16 at 10:00
to Sept. 22, 2024 at 20:00

Climate Justice Days 2024 - København

by Mellemfolkeligt Samvirke

**ENGLISH BELOW**

FRI ENTRÉ:
Udforsk klimavidenskaben, dine handlemuligheder og det vi skal bekæmpe for at mindske klimakrisen. Altsammen, når Climate Justice Days afholdes for 5. gang i ugen d. 16.—22. september på Nørrebro i København.
Vi fylder vores skønne gård og andre steder i København med et væld af talks, koncerter, børnevenlige aktiviteter, workshops, håndværk, og fællesskabsdrevne spiseoplevelser.

Sammen styrker vi vores blik for sammenhænge mellem lokal klimahandling (eller manglen på samme) og problemstillinger i hele verden.
At arbejde for 'klimaretfærdighed' betyder både at mindske forureningen gennem omformning af alt fra hele økonomien, over landbruget til vores selvforståelse overfor "naturen".
Stort og komplekst, men samtidig helt og aldeles tingængeligt.

Følg med når programmet løbende offentliggøres her på Facebook og på ms.dk

Climate Justice Days har fri entré og er 100 % non-profit.

-----ENGLISH-----

FREE ENTRY:
Explore climate science, ways to take action and the things we must fight to mitigate the climate crisis. All of it, when Climate Justice Days is held for the 5th time from the 16th—22nd of September in Copenhagen.
We fill our beautiful courtyard and other places in Copenhagen with a multitude of talks, concerts, child-friendly activities, workshops, crafts and community-driven dining experiences.
Together, we strengthen our view of the connections between local climate action (or the lack of it) and problems throughout the world.
Working for 'climate justice' means both reducing pollution through reshaping everything from the entire economy, through agriculture to our self-perceptions towards "nature".
Large and complex, but at simultaneously completely accessible.

Follow as the program is continuously launched here on Facebook and on ms.dk.

Climate Justice Days has free entry and is 100% non-profit

Location

Fælledvej 12
Fælledvej 12
2200 København N