Queer Wellness 🫧 april 🫧
Saturday April 13 at 17:00 - 21:00

Queer Wellness 🫧 april 🫧

by Flint KBH

Velkommen til Queer Wellness ❤ Vi byder på badekar, backgammon og saunagus i Sjællandsgade Badet for alle queer voksne den anden lørdag i måneden hen over vinteren.

Lejlighedsvist har vi cute pop-ups: førhen har vi haft croquis, Queer Cut, (Un)told og cute DJs på programmet. Vi annoncerer i den pågældende begivenhed, hvis der sker noget særligt ❤

❤ PRAKTISK ❤
- Køkultur og først til mølle: der er cirka plads til 50 personer. Dørene lukker, når der er fyldt.
- Donationsbaseret entre: vi foreslår en 20'er. Andre beløb inkl. nul er også så fine.
- Sjællandsgade Badet er ikke niveaufrit og dårligt tilgængeligt i kørestol.
- Husk håndklæde. Du bestemmer selv hvor på- eller afklædt, du vil være.

❤ HUSREGLER ❤
- Queer Wellness er et rum med nøgenhed. Husk: pronominer og køn etc. kan ikke aflæses fra en krop. Antag ikke andres pronominer eller køn.
- Mobilen skal forblive tasken. Ingen fotos eller videoer tilladt.
- Ingen racisme, transfobi, bifobi, femmefobi, homofobi, sexisme, queerfobi etc.
- Alkohol- og rusmiddelfrit rum.
Lad os sammen skabe et tryggere rum ved at overholde husreglerne. Hvis du oplever, at husreglerne brydes eller du på nogen måde føler dig utilpas, så tøv ikke med at komme til os der arrangerer aftenen. Vi er typisk at finde i køkkenet i stuen og ved indgangen.

❤ OM FLINT ❤
Queer Wellness er drevet af frivillige fra det queerfeministiske initiativ Flint. Vi er nonprofit.
--------------------
Welcome to Queer Wellness ❤
Join us on the second Saturday of the month during wintertime at Sjællandsgade Badet, where it will be possible to enjoy soaking in a bathtub, backgammon, and aufguss. The event is open for all queer adults.

Occasionally, we have cute pop-ups. In the past, we have had croquis, Queer Cut, (Un)told, and cute DJs. We'll announce in the specific event if something special is happening ❤

❤ PRACTICAL INFO ❤
- Access is first come, first served, as there is limited space. Please observe queue etiquette. Doors will close when full. Keep in mind, that there is space for approximately 50 people.
- Entrance is donation-based. We suggest 20 DKK. Other amounts, including zero, are also fine.
- Be aware that Sjællandsgade Badet is not level and not easily accessible by wheelchair.
- Remember to bring a towel. You decide how dressed or undressed you want to be.

❤ HOUSE RULES ❤
- Queer Wellness is a space with nudity. Remember: pronouns and gender, etc., cannot be read from a body. Do not assume other people's pronouns or gender.
- Phones must remain in your bag. No photos or videos allowed.
- No racism, transphobia, biphobia, femmephobia, homophobia, sexism, queerphobia, etc.
- The space is alcohol and drug free.
Let's create a safer space together by following the house rules. If you notice that the house rules are being broken, or you feel uncomfortable in any way, don't hesitate to let those of us who are organizing the evening know. We can typically be found in the kitchen, living room, and at the entrance.

❤ ABOUT FLINT ❤
Queer Wellness is run by volunteers from the queer feminist initiative Flint. We are a non-profit organization.

Location

Sjællandsgade Bad
Sjællandsgade 12A
2200 Copenhagen