Odense Pride Odense Pride
Saturday May 18 at 12:00 - 18:00

Odense Pride

by Odense Pride

(English text below)
Odense Pride finder sted igen lørdag d. 18 maj 2024!

Dette bliver fjerde gang vi holder Pride i Odense, og vi håber i vil være med til at gøre byen mere Queer endnu engang, med god stemning og dejlige mennesker - queer og allierede.

Der vil være boder, kunstnere, talere, musik, og så går vi selvfølgelig paraden gennem byen sammen.

Begivenhed afholdes bl.a. med støtte fra og i samarbejde med; Tuborgfondet, Lambda, Bevica, Regnbueflag.dk, Nattens Dronning, Ung Odense, Chalk Norris.

Vi er stadig i gang med at udarbejde og planlægge Priden – vil du være med? Så gå ind på
https://www.odensepride.com/frivillig og se mere om, hvordan du kan hjælpe! Vi søger både frivillige, arrangører, sponsorer, samarbejdspartnere, der vil holde events, og mere.

Du kan også støtte vores forening og hjælpe med at gøre Pride muligt ved at købe medlemskontingent på vores hjemmeside: www.odensepride.com/medlem

Odense Prides mission:
Odense Pride er oprettet for at skabe mere plads til at være Queer og deltage i en international kamp imod diskrimination. Vi er til for at skabe synlighed og tryghed.
Vi vil skabe en by, hvor alle LGBTQIA+-personer er frie til at elske og leve.

Et samfund, hvor alle uanset seksualitet, køn, kønsudtryk, hudfarve, religion og ophav kan deltage i samfundet uden at møde had eller diskrimination. Vi forventer derfor også, at alle samarbejdspartnere er med til at kæmpe for retten til at være forskellig. Vi tolererer ikke intolerance.

Odense Pride er politisk, men partipolitisk uafhængig. Vores primære opgave er at afholde en Pride i Odense hvert år, en politisk fest og demonstration, der fejrer det, vi har opnået, og kan udtrykke vores krav for de markante forbedringer, der stadig er behov for.

Derudover er vores opgave året rundt at skabe rum til, at folk kan udforske sin egen seksualitet og køn i trygge rammer.

Vores vision er at skabe en verden, hvor enhver kan elske og leve - frit og i tryghed.

---- ENGLISH ----
Odense Pride will take place again Saturday the 18th of May 2024!

This will be the fourth time we celebrate Pride in Odense, and we hope you will join us in making the city more Queer once again, with great atmosphere and wonderful people – queer and allies.

There will be booths, artists, speeches, music, and then we will of course walk the parade through the city together.

The event is hosted with support from and in collaboration with; Tuborgfondet, Lambda, Bevica, Regnbueflag.dk, Nattens Dronning, Ung Odense, Chalk Norris.

We are still developing and planning the Pride - do you want to join us? Then go onto https://www.odensepride.com/frivillig and hear more about how you can help!

We are looking for volunteers, sponsors, cooperative partners who want to plan events and more.

You can also support our organisation and help making Odense Pride possible by buying a membership on our website: www.odensepride.com/medlem

OUR MISSION:
Odense Pride has been established to make more space to be queer and participate in an international fight against discrimination. We exist to create visibility and safety.

Our mission is to shape a city where all LGBTQIA+ people are free to love and live. A society where everyone regardless of sexuality, gender, gender expression, ethnicity, religion, and background can participate in our society without encountering discrimination or hate.

We therefore expect every single one of our collaborators to be willing to fight for the right to be different. We do not tolerate intolerance.

Odense Pride is political but not party political. Our primary objective is to organize a Pride in Odense every year. A political party and demonstration that celebrates what we have achieved and where we are able to express our demands for the significant improvements that are still in demand.

Additionally, it is our job to make room for people to be able to explore their own sexuality and gender in safe conditions.

Our aspiration is to achieve a world where everyone can love and live - in freedom and safety.

Location

Kongens Have (Odense)
Jernbanegade
5000 Odense