FN's Flygtningedag / UN World Refugee Day
Saturday June 22 at 13:00 - 16:00

FN's Flygtningedag / UN World Refugee Day

by Solidarity with Kærshovedgård

FOR A FAIR AND HUMANE REFUGEE POLICY

Danish below // Dansk nedenfor

Join us on Saturday, 22nd of June 2024 at 13.00 for a demonstration outside of Kærshovedgård (KHG) deportation centre.

This demonstration aims to shed light on two crucial issues:
1. the inhumane refugee and immigration policy, and
2. the deplorable conditions prevailing at KHG.

Our primary goal is to raise awareness and advocate for change in these areas.

While the program for the event is still being finalized, it will encompass a diverse range of activities such as speeches, poems, music, and more.

Through these mediums, we intend to give voice to those affected and provide a platform for their stories to be heard.

Join us as we stand in solidarity and demand justice for all individuals impacted by these pressing issues!

Program and participants TBA.

//

Kom og deltag lørdag den 22. juni 2024 til en demonstration udenfor Kærshovedgård (KHG) Udrejsecenter.

Denne demonstration har til formål at kaste lys over to afgørende emner:
1. den umenneskelige flygtninge- og indvandringspolitik og
2. de sørgelige forhold, der hersker på KHG.

Vores primære mål er at skabe opmærksomhed og arbejde for forandringer på disse områder.

Mens programmet for begivenheden stadig bliver færdiggjort, vil det omfatte en bred vifte af aktiviteter såsom taler, digte, musik og mere.

Gennem disse medier har vi til hensigt at give stemme til dem, der er berørt, og give en platform for deres historier til at blive hørt.

Kom og vær med, mens vi står i solidaritet og kræver retfærdighed for alle individer påvirket af disse presserende problemer!

Program og deltagere TBA.

Arrangører:
Solidarity with Kærshovedgård
Små Broer
Fællesinitiativet Mod Racisme og Diskrimination
Lysfest for Humanisme
Racismefri By - Aarhus for mangfoldighed

Location

Kærshovedgård
Kærshovedgård 17
7430 Ikast