Antifascistisk 1 Maj i Fælledparken 2024
Wednesday May 1 at 12:00 - 18:00

Antifascistisk 1 Maj i Fælledparken 2024

by Antifascistisk 1 Maj

English version below

Grænseløs solidaritet!
Antifascisme, frihedskamp og klassekamp.
Kom til Antifascistisk 1. maj 2024! Med musik, politiske indslag og gode kammerater skal vi fejre Arbejdernes Internationale Kampdag bag søen i Fælledparken.
Vi stiller os solidarisk med alle undertrykte og kalder på frihedskamp over hele verden. Som antifascister er vi tæt forbundet med klassekampen, fordi staten og kapitalismen står i vejen for en fri og bæredygtig verden. Vores solidaritet er grænseløs, fordi ingen er frie før alle er frie.

Som optakt til 1. maj vil vi invitere vores kammerater fra Danmark og resten af verden til at sende os politiske tekster som vi løbende vil publicere
• Ingen diskrimination baseret på eksempelvis krop, baggrund, køn og seksualitet.
• Ingen voldelig adfærd
• Ingen hårde stoffer
----------
PROGRAM
- Planet Y (Melodisk punk | KBH)
- Tarrak (Samfundskritisk rap I Grønland
- MORE TBA
----------
PRAKTISK
Antifascistisk 1. Maj er et relativt tilgængeligt arrangement. Plænen er dækket med græs, derfor er der risiko for mudret jord, hvis det regner. Dette kan gøre det besværligt for kørestole og svært gående at bevæge sig frit. Handicaptoiletter vil være tilgængeligt, samt tryghedspersoner og medics der står klar til at hjælpe hvis der skulle være behov for det.
Vi kommer til at spille højt musik, derfor kan det være en god ide at forberede sig på dette, hvis man er sensitiv. Vi vil forsøge at lave et roligere område til børn, forældre og andre der har behov for lidt mere ro.
----------------------------------------------------------
Antifascist May 1, 2024
Borderless Solidarity! Antifascism, freedom struggle and class struggle.
Come to Antifascist May 1, 2024! With music, politics and good comrades, we will celebrate the International Workers' Day behind the lake in Fælledparken.
We stand in solidarity with all the oppressed and call for a freedom struggle all over the world. As antifascists, we are closely connected to the class struggle because the state and capitalism stand in the way of a free and sustainable world. Our solidarity is borderless because no one is free until everyone is free.
Leading up to May 1, we will invite our comrades from Denmark and the rest of the world to send us political texts which we will publish.
No discrimination based on e.g. body, background, gender, and sexuality!
No violent behavior!
No hard drugs!
----------
PRACTICAL INFORMATION
Antifascist May 1 is a relatively accessible event. The lawn is covered with grass, therefore there is a risk of muddy grounds if it rains. This can make it difficult for wheelchairs and pedestrians to move freely. Accessible toilets will be available, as well as safety activists and medics who will be ready to help if needed. We will be playing loud music, so it might be a good idea to prepare for this if you are sensitive. We will try to create a quieter area for children, parents and others who need a little more calmness.

Location

Fælledparken
Edel Sauntes Allë
2100 KBH Ø