På gaden for Palæstina hver onsdag // We protest for Palestine every Wednesday
Wednesday Dec. 13 at 17:00 - 18:30
Recurring every Wednesday

På gaden for Palæstina hver onsdag // We protest for Palestine every Wednesday

Vi går på gaden i protest, indtil der er indgået våbenhvile over Gaza! Stop folkedrabet nu! (eng below)

Hver onsdag, fredag og lørdag vil vi demonstrere kl 17-18.30 forskellige steder i København for at råbe højt og kræve våbenhvile nu.

Følg med på facebook eller instagram for dagens mødested
www.facebook.com/stopannekteringenafpalaestina
www.instagram.com/stopannekteringen

De sidste tre uger har vi set en voldsom eskalering af den 75-år lange etniske udrensning af det palæstinensiske folk. Den 27. oktober blev denne offensiv yderligere forstærket, da Israel indledte et totalt angreb fra land, luft og hav i Gaza. Over 7703 palæstinensere er blevet dræbt, 3595 af dem var børn (tabstal om morgen d. 29/10). Samtidig har Israel haft afskåret civilbefolkningen fra al kontakt med omverden ved at slukke for internettet – så verden ikke kan se deres folkedrab.

Derfor går vi fra nu af på gaden HVER dag indtil vores to overordnede krav er opfyldt: en øjeblikkelig våbenhvile og ubegrænset adgang til humanitær hjælp.

Stop bombardementerne og ophæv blokaden af Gaza!

Stop besættelsen og undertrykkelsen af det palæstinensiske folk!

Støt den palæstinensiske kamp for frihed, retfærdighed og selvbestemmelse!

Demonstrationerne er organiseret af en række Palæstina solidaritetsgrupper i København.

Vil du og din gruppe være anbefaler? Så skriv til os via Stop Annekteringen af Palæstinas Instagram og Facebook.
____

Kampen for et frit Palæstina er en anti-racistisk kamp. Vi fordømmer og modsætter os alle former for racisme, inklusiv antisemitisme og islamofobi.

Retningslinjer:
- Ingen andre nationale flag end det palæstinensiske
- Ingen bannere, flag, flyers, osv. fra politiske partier eller religiøse grupper
- Ingen racisme og diskriminerende adfærd og råb
____

Se tid og sted for resten af ugens protester her:
www.facebook.com/stopannekteringenafpalaestina
www.instagram.com/stopannekteringen
____

We take to the streets in protest until there is a ceasefire over Gaza! Stop the genocide now!

Every Wednesday, Friday and Saturday we will demonstrate at 17-18.30 at different locations in Copenhagen to shout loudly and demand a ceasefire now.

Follow on facebook or instagram for todays meeting place
www.facebook.com/stopannekteringenafpalaestina
www.instagram.com/stopannekteringen

The last three weeks have seen a violent escalation of the 75-year-long ethnic cleansing of the Palestinian people. On October 27, this offensive was further intensified when Israel launched an all-out attack from land, air and sea in Gaza. Over 7703 Palestinians have been killed, 3595 of them children (casualties morning Oct 29). At the same time, Israel has been cutting off the civilian population from all contact with the outside world by turning off the internet - so the world cannot see their genocide.

That's why from now on we will take to the streets EVERY day until our two main demands are met: an immediate ceasefire and unrestricted access to humanitarian aid.

Stop the bombardment and lift the blockade on Gaza!

Stop the occupation and oppression of the Palestinian people!

Support the Palestinian struggle for freedom, justice and self-determination!

The demonstrations are organized by a number of Palestine solidarity groups in Copenhagen.

Do you and your group want to be a recommender? Then write to us via Stop Annekteringen af Palæstina Instagram and Facebook.
____

The struggle for a free Palestine is an anti-racist struggle. We condemn and oppose all forms of racism, including anti-Semitism and Islamophobia.

Guidelines:
- No national flags other than the Palestinian flag
- No banners, flags, flyers, etc. from political parties or religious groups
- No racist and discriminatory behavior and shouting
____

Find time and location for the other protests here:
www.facebook.com/stopannekteringenafpalaestina
www.instagram.com/stopannekteringen

Upcoming dates

Location

To Be Announced: The location's location will be announced later.