STORMØDE: Svær mistrivsel blandt afviste asylbørn og unge i udrejsesystemet. Hvad ved vi, og hvad kan vi gøre?
Thursday June 1 at 15:00 - 17:00

STORMØDE: Svær mistrivsel blandt afviste asylbørn og unge i udrejsesystemet. Hvad ved vi, og hvad kan vi gøre?

by Trampolinhuset / Trampoline House

Afviste asylbørn og unge mistrives massivt i det danske udrejsesystem!

Det gjorde de både i det udskældte Udrejsecenter Sjælsmark, som fra 2016–20 husede afviste børnefamilier i en nedslidt og trøstesløs kaserne med frihedsbegrænsninger, som ingen andre børn i Danmark lever under. Og det gør de også i det nye familieudrejsecenter Avnstrup, som blev etableret i 2020 for at tilbyde bedre faciliteter og omsorg for børnene.

Børnene og de unge henlever en tilværelse i undtagelsestilstand, som åbenlyst tilsidesætter deres ret til liv og udvikling – og mange har symptomer på angst, utryghed og alvorlig mismod. Det har en lang række NGO’er konstateret, senest Røde Kors som i april udsendte en rapport om børnenes mistrivsel i Avnstrup.

(Læs rapporten her: https://www.rodekors.dk/.../2023_Avnstrup%20rapport.pdf)

Flygtningemedborgerhuset Trampolinhuset, som i mange år har kæmpet for at sikre bedre rets- og levevilkår for afviste børnefamilier i samarbejde med familierne, inviterer på den baggrund til stormøde. Sammen med en bred kreds af NGO’er, græsrødder, forskere og afviste børnefamilier skal vi diskutere: Hvad ved vi om årsagerne til mistrivslen blandt de afviste børn og unge? Hvordan forbedrer vi retssikkerheden og forholdene for afviste børn og deres familier? Og hvordan skaber vi politisk handling?

Alle er velkomne! Tilmeld dig her: nabila@trampolinhuset.dk (tilmelding efter først til mølle-princippet)

PROGRAM:
Stormødet er inddelt i to dele. Første del undersøger afviste børn og unges mistrivsel og dens årsager – og præsenterer forskellige anbefalinger til, hvordan vi forbedrer retssikkerheden og forholdene for afviste børnefamilier. Anden del diskuterer, hvordan vi omsætter anbefalingerne til politisk handling og skaber reelle forandringer for afviste børn og unge i Danmark.

DEL 1:
15–15:10: Velkomst og introduktion.
Nynne Roberta Pedersen (daglig leder, program- og kommunikationskoordinator i Weekend Trampolinhuset) og Morten Goll (programkoordinator, fundraiser og administrator i Weekend Trampolinhuset) byder velkommen.

15:10–15:20: Røde Kors’ øjebliksbillede af børn og unges trivsel i Udrejsecenter Avnstrup.
Sólveig Gunnarsdóttir (psykolog i Røde Kors Asylafdeling) præsenterer konklusionerne i Røde Kors’ nye “Rapport om børnenes trivsel på Udrejsecenter Avnstrup” og dens syv anbefalinger.

15:20–15:30: Vidnesbyrd og anbefalinger fra Tirsdagsgruppen.
Nynne Roberta Pedersen (Weekend Trampolinhusets daglige leder og aktivist i Tirsdagsgruppen) fortæller om Tirsdagsgruppens mangeårige arbejde med at lave aktiviteter og rådgivning for de afviste børn, først i Sjælsmark og senere i Avnstrup, om gruppens oplevelse af børnefamiliernes mistrivsel og gruppens anbefalinger til at komme den til livs.

15:30–15:40: En ungdom i undtagelsestilstand.
Teenageren Milan, som bor i Udrejsecenter Avnstrup, fortæller, hvordan det føles at være uønsket i Danmark og bo som afvist i et udrejsecenter på ubestemt tid. Hvordan lever børn og unge med angsten for at blive tvangsudsendt? Hvilken uddannelse modtager børn og unge i udrejsesystemet? Og Hvad er deres ønsker for fremtiden?

15:40–15:50: “I tager jeres børn som gidsler – hvorfor rejser I ikke bare hjem?”
Evelyn Zetang (forælder indkvarteret i Udrejsecenter Avnstrup og frivillig i Weekend Trampolinhuset) fortæller, hvordan mange år i asyl- og udrejsesystemet går ud over forældreevnen, hvorfor hun og mange andre forældre i Avnstrup ikke kan udrejse frivilligt, og hvilke forandringer hun ønsker for afviste børnefamilier.

15:50–16:00: Alle børn har ret til familie, liv og udvikling.
Mette Roerup fra græsrodsbevægelsen Bedsteforældre for Asyl fortæller om bevægelsens mangeårige indsats for at støtte og aflaste de afviste børn og deres forældre, og hvorfor FNs Børnekonvention bør inkorporeres i dansk ret.

16:00–16:10: Hvorfor er midlertidig opholdstilladelse den eneste holdbare løsning for de udsendelshindrede børn?
Nabila Saidi (social koordinator i Weekend Trampolinhuset), der selv tilbragte 12 år i forskellige asyl- og hjemrejsecentre, inden hun og hendes datter fik opholdstilladelse, fortæller om Trampolinhusets arbejde for de afviste børnefamilier og husets anbefaling om at tildele udsendelseshindrede børnefamilier midlertidig opholdstilladelse.

16:10–16:25: Kaffepause og screening af Shakira Kasigwa Mukamusonis video "The Chain of Asylum, part 1" (2022).

DEL 2:

16:25–16:35: En pragmatisk, løsningsorienteret tilgang til fastlåste asylsager.
Michala Clante Bendixen (forperson i foreningen Refugees Welcome) præsenterer nogle af sine anbefalinger til, hvordan vi skaber bæredygtige løsninger for afviste asylbørn og deres familier fra hendes rapport "En fast hånd i ryggen – om afviste asylansøgere og hjemrejse” fra 2021.

16:35–17:00: Fælles debat med kaffe og kage: Fra anbefalinger til politisk handling.
Fælles debat med oplægsholderne og publikum. Hvordan omsætter vi de forskellige anbefalinger til politisk handling og skaber reelle forandringer for afviste børn og unge i Danmark?

SPROG & MODERATORER:

Stormødet afholdes på dansk og engelsk med simultanoversættelse, og modereres af Michelle Keun-Rasmussen (juridisk rådgiver i Weekend Trampolinhuset) og Shakira Kasigwa Mukamusoni (bestyrelsesmedlem og frivillig i Weekend Trampolinhuset).

YDERLIGERE INFO:

For spørgsmål, kontakt venligst Nabila Saidi (social koordinator i Weekend Trampolinhuset) på nabila@trampolinhuset.dk eller (+45) 26 83 83 76.

Foto: Lars Vibild

Location

UNION
Nørre Allé 7
2200 KBH N