SOMMERFEST // STØTTEFEST
Friday June 9 at 18:00
to June 10, 2023 at 02:00

SOMMERFEST // STØTTEFEST

by Sit-in Bevægelsen / Sit-in Movement

FB event: https://fb.me/e/4qxt2Xixb

// English below

Sommeren er her, og det er tid til at vise kærlighed og støtte ✊✨
Den 9. juni holder vi et brag af en sommerfest og støtter op om kampen for humant asyl og anti-deportationsarbejde!

FB event: https://fb.me/e/4qxt2Xixb

Vi kickstarter aftenen med vores sædvanlige folkekøkken efterfulgt af et kort oplæg om vores flygtningeledte bevægelse og anti-deportationsarbejde.

Lige efter præsentationen går vi direkte til sommerfesten og livemusik og forfrisker os med billige drinks og munter stemning! 🥂🍾

Alle donationer og midler fra arrangementerne vil gå til Sit-in Bevægelsens og No Deportations arbejde for retfærdighed for flygtninge.
-------------------------------

Lineup kommer snart

Sit-in bevægelsen
Lige siden den syriske Sit-in i 2021 har Sit-in Bevægelsen organiseret aktioner og protester og startet offentlig debat omkring de umenneskelige og diskriminerende asylpolitikker. Alt sammen i et forsøg på at nedbryde barrierer af tavshed og isolation, som flygtninge møder i Danmark.

No Deportations
En aktivistgruppe, der modsætter sig deportationer ved hjælp af ikke-voldelige direkte aktions- interventioner.

Kom og vær med til denne særlige støttefest og hjælp os med at gøre en forskel.

Festen er for folk over 18. Husk ID og kontanter.
Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer.

Sikkerhedsretningslinjer:
Rør ikke ved nogen uden deres samtykke.
Intet hash eller hårde stoffer.
Vær opmærksom på dine privilegier.
Sexisme, racisme, islamofobi, fremmedhad, abelisme, aldersdiskrimination, klassicisme, tykfobi, body shaming, queerfobi, transfobi eller enhver anden form for diskrimination, fysisk eller verbal vold af nogen form vil ikke blive tolereret.

Hvis du oplever noget af dette, bedes du rapportere det til baren.

Tag venner og god stemning med ✨
_____________

Summer is here and it’s time to show love and support ✊✨

On the 9th of June we’ll have a blast of a summer party in support of the struggle for humane asylum and anti-deportation work!

FB event: https://fb.me/e/4qxt2Xixb

We’ll kick-start the evening with our regular community dinner followed by a short presentation about our refugee-led movement and anti-deportation work.

Right after the presentation we’ll get straight into summer celebrations and live music. We will also refresh ourselves with cheap drinks and cheerful vibes! 🥂🍾

All donations and funds from the events will go to No Deportations’ and the Sit-in Movement’s refugee justice work.
-------------------------------

Lineup TBA.

Sit-in Movement
Ever since the Syrian Sit-in in 2021, the Sit-in Movement has been organizing actions and protests, invoking public debate surrounding the inhumane and discriminatory asylum policies. All in an effort to break down barriers of silence and isolation that refugees face in Denmark.

No Deportations
An activist group resisting deportations through the means of non-violent direct action interventions.

Come join us for this special support party and help us make a difference.

This party is 18+. Remember ID and cash.
It is not permitted to bring your own drinks.

Safety guidelines:
Don’t touch anyone without their consent.
No weed or hard drugs.
Physical or verbal violence of any form won’t be tolerated.
Be aware of your privilege! Sexism, racism, islamophobia, xenophobia, ableism, ageism, classism, fat-phobia, body shaming, queer-phobia, transphobia, or any other type of discrimination, won’t be tolerated.

If you experience any of this, please report it to the bar.

Bring friends and good vibes ✨

Location

Folkets Hus
Stengade 50
2200 København N