Refugee Week 2024
Thursday June 20 at 16:00
to June 22, 2024 at 23:59

Refugee Week 2024

by Refugee Days CPH

(English below)
I november 2023 lancerede Refugee Days CPH Refugee Film Festival - den første flygtningecentrerede filmfestival i hele Skandinavien. Nu bringer vi for første gang med stolthed Refugee Week til Danmark!
Med oprindelse i London UK i 1998, fejres Refugee Week hvert år i forbindelse med World Refugee Day den 20. juni. Refugee Week er en årlig fejring af udholdenheden, kreativiteten og bidragene fra flygtninge og asylansøgere verden over. Fejringen af ​​Refugee Week har siden begyndelsen spredt sig internationalt, med en festivaler, begivenheder og events, der alle finder sted samtidigt i forskellige lande i verden.

Hvorfor Refugee Week?
Flygtninge er ikke kun ofre for krige eller kriser, men også stærke individer, rige på talenter og erfaringer. Mange er ressourcestærke mennesker, der har bidraget/bidrager enormt meget til vores samfund.
Derfor skaber vi en platform, hvor stemmer, fællesskaber og organisationer kan stå samlet for flygtningesagen og basale menneskerettigheder. Med Refugee Week skaber vi opmærksomhed, fremmer og bliver styrket af flygtningeidentiteten.
Refugee Film Festival og Refugee Week er alle en del af vores bestræbelser på at forme og etablere forbindelser, der gennemtrænger fordomme, og fremmer en dyb forståelse af de udfordringer mennesker står overfor. Både dem som er tvunget på flugt, dem der migrerer, og dem der vælger at blive.

Refugee Week '24
Dette års Refugee Week er centreret omkring Nørrebro, København fra den 20. til den 22. juni. Vi inviterer dig til en livlig og indsigtsfuld 3-dages festival med en bred vifte af indslag og organisationer, events, foredrag, fællesspisninger, happenings og filmvisninger. Gennem vores mangfoldige program bringer vi mennesker sammen på tværs af baggrunde og grænser.
Program TBA
----------------------------
In November 2023 Refugee Days CPH launched Refugee Film Festival - the first refugee-centered film festival in all of Scandinavia. Now, for the first time with pride we bring Refugee Week to Denmark!
Originating in London UK in 1998, Refugee Week is celebrated every year in conjunction with World Refugee Day on the 20th of June. Refugee Week is an annual celebration of the resilience, creativity and contributions of refugees and asylum seekers across the globe. Refugee Week celebration has since its inception spread internationally, with a variety of festivals, events, and happenings simultaneously taking place in different countries around the world.

Why Refugee Week?
Refugees are not only victims of war or crises, but also strong individuals, rich in talents and experiences. Many are resourceful people who have contributed/contribute enormously to our society.
Therefore, we create a platform where voices, communities and organizations can stand united for the refugee cause and basic human rights. With Refugee Week, we raise awareness, promote and feel empowered by the refugee identity.
Refugee Film Festival and Refugee Week are all part of our endeavor to shape and establish connections that go beyond labels, fostering a deep understanding of the challenges faced by those who are forced to flee, those who can move and those who choose to stay.

Refugee Week ´24
This year’s Refugee Week will be centered around Nørrebro, Copenhagen from the 20th to 22nd of June. We invite you to a lively and insightful 3-day festival with a wide range of features and organizations, events, talks, community dinners, happenings and film screenings.Through our diverse program, we bring people together across backgrounds and borders.
Programme TBA

Location

Location not specified.