Reclaim the Change: a camp for those seeking climate justice and alternatives to capitalism
Thursday June 22 at 12:00
to June 29, 2023 at 12:00

Reclaim the Change: a camp for those seeking climate justice and alternatives to capitalism

by Klimafælden

Join us as we return to Århus for a week of workshops, discussions, community building and reclaiming the change that we want to see in the world! Last year our focus was on false green solutions in protest of the Århus harbour expansion, this year we want to talk about wealth inequality, class, green colonialism, and who is profiteering from the crises of these times. We imagine the camp to be a space of care and co-creation where we sleep in tents, cook food together, share visions of a just future over bonfires and enable affinity group actions.

Capitalism is booming, which means that things are only getting worse for most of us. War, climate crises, borders shutting, deepening economic inequality everywhere. As more and more people are struggling to make ends meet, Danish corporate giants like Maersk, Novo Nordisk or Arla are raking in record profits.

The Danish government's current green transition is by design based on continued growth and increased extraction of rare resources under exploitative conditions. Examples are not hard to find; in the name of the “green” transition and making way for their wind farms, Danish companies like Vestas are complicit in taking land from Sami peoples. Meanwhile, the Danish government and companies are looking to extract Greenland's resources. This system of exploitation encourages us to ignore the fact that it is built on colonialism, extractivism, white supremacy, class division, and inequality. It encourages us to ignore all the ways people are being oppressed.

This is not the change we believe in or will lend our support to. It's time to reclaim it.

​​​​​There are alternatives. Instead of pointing fingers at each other for private consumption and lifestyle changes, let’s direct our anger at the ones profiting and capitalizing from the crises we face. Instead of blaming consumers, let’s blame the ones that have made us consumers and locked us in a capitalist and planet-destroying society!

Let's create new narratives and strategies in the social justice, climate justice, and anti-capitalist movements. Strategies that make the enemy clear and the radical changes apparent. Let's set our imaginations free of capital and imagine societies of care, collectivity, and justice.

How to join:

We will soon share the program of the camp as well as the packing list so that you can plan your trip. If you are coming from Copenhagen, there will be a communal departure most likely by bus announced soon. Information on arrival and departure times will be shared closer to the date.

You can sign up for our email list to get updates: Write to reclaimthechange-subscribe@lists.riseup.net, and the program and other information will be send to you in time. Closer to the camp you can also find updates and information on the Dukop and the Facebook event, as well as our website www.klimafaelden.dk.

We are a self-organizing grassroot group planning this camp. Do you want to join the organizing - or do you have some skills or resources you want to share? Cool - write to the same email!

Together we are stronger - so mark your calendar and invite your friends!

We are unstoppable - another world is possible.

//

En sommer-camp for dem, der søger klimaretfærdighed og alternativer til kapitalisme.

Kom med os til Århus til en uge med workshops, diskussioner, fællesskabsopbygning og for at genvinde den forandring, vi ønsker at se i verden! Sidste år var vores fokus på falske grønne løsninger i protest mod udvidelsen af Århus havn, og i år ønsker vi at tale om ulighed i rigdom, klassekamp, grøn kolonialisme og hvem der tjener fedt på tidens kriser. Vi vil bygge lejren som et omsorgsfuld og samskabende rum, hvor vi sover i telte, laver mad sammen, deler visioner om en retfærdig fremtid over bål og giver plads til aktioner i mindre grupper.

Kapitalismen trives, mens livet kun bliver værre for de fleste af os: Krig, klimakriser, lukning af grænser, voksende økonomisk ulighed overalt. Mens flere og flere mennesker kæmper for at få enderne til at mødes, høster danske koncerngiganter som Maersk, Novo Nordisk eller Arla rekordoverskud.

Den danske regerings grønne omstilling er baseret på fortsat vækst og øget udvinding af sjældne ressourcer under forfærdelige vilkår. Eksemplerne er ikke svære at finde; i den "grønne" omstillings navn og for at gøre plads til deres vindmølleparker er danske virksomheder som Vestas medskyldige i at tage jord fra samiske folk. I mellemtiden søger den danske regering og danske virksomheder at udvinde Grønlands ressourcer. De opfordrer os til at ignorere, at denne "grønne omstilling" er bygget på kolonialisme, ekstraktivisme, hvidt overherredømme, klasseopdeling og ulighed. Det tilskynder os til at ignorere alle de måder, hvorpå mennesker bliver undertrykt.

Det er ikke den forandring, vi tror på eller vil støtte. Det er på tide at kræve forandringen tilbage i folkets interesse.

Der findes alternativer. I stedet for at pege fingre ad hinanden for privatforbrug og livsstilsændringer, bør vi rette vores vrede mod dem, der profiterer og kapitaliserer på de kriser, vi står over for. I stedet for at bebrejde forbrugerne, lad os bebrejde dem, der har gjort os til forbrugere og låst os fast i et kapitalistisk og planetødelæggende samfund!

Lad os skabe nye fortællinger og strategier i de sociale retfærdigheds-, klimarettigheds- og antikapitalistiske bevægelser. Strategier, der gør fjenden klar og de radikale forandringer tydelige. Lad os sætte vores fantasi fri af kapital og forestille os samfund med omsorg, kollektivitet og retfærdighed.

Sådan tilmelder du dig:

Vi vil snart dele programmet for lejren samt pakkelisten, så du kan planlægge din deltagelse. Hvis du kommer fra København, vil der blive annonceret en fælles afgang sandsynligvis med bus snarest muligt. Oplysninger om ankomst- og afgangstider vil blive delt tættere på datoen.

Du kan tilmelde dig vores e-mail-liste for at få opdateringer: Skriv til reclaimthechange-subscribe@lists.riseup.net, og programmet og andre oplysninger vil blive sendt til dig i tide. Tættere på lejren kan du også finde opdateringer og oplysninger på Dukop og Facebook-eventet samt på vores hjemmeside www.klimafaelden.dk.

Vi er en selvorganiserende græsrodsgruppe, der planlægger denne lejr. Har du lyst til at deltage i organiseringen - eller har du nogle færdigheder eller ressourcer, som du vil dele med os? Fedt - skriv til samme e-mail!

Sammen er vi stærkere - så sæt kryds i kalenderen og inviter dine venner!

Vi er ustoppelige - en anden verden er mulig.

Location

Grim Festival
None
None Århus