Paneldebat: Hvor er Afrika på vej hen? Er udviklingsbistand af betydning?
Wednesday May 15 at 19:00 - 21:30

Paneldebat: Hvor er Afrika på vej hen? Er udviklingsbistand af betydning?

by Institut for Marxistisk Analyse

15. maj kl. 19.00-21.30 – Studiestræde 24

Karen Helveg Petersen leder en paneldebat med en række forskellige oplægsholdere med kendskab til hver deres del af den afrikanske udvikling.

Studiekredsen har til hensigt at udvide kendskabet til afrikansk historie, gående tilbage til den koloniale fortid, ressourceøkonomi og sikkerhedspolitik. Deltagelse skulle gerne føre til en bedre forståelse af, hvordan imperialisme kan forstås i dagens kontekst og ikke mindst, på hvilken måde afrikanere yder modstand.

Som afslutning på studiekredsen om Afrika har vi indbudt deltagerne fra de forskellige studiekredsgange til at mødes for at diskutere den afrikanske udvikling i et større lys. Vi håber på denne måde at kunne samle op på de overordnede perspektiver, også for folk der ikke har haft tid til at deltage i studiekredsen.

Studiekredsleder og oplægsholder: Karen Helveg Petersen, der har skrevet referencematerialet ’Imperialism and the Militarization of Africa’, udgivet af Clarté.

Location

Studiestræde 24