Palæstina Folkekøkken x Sit-in Bevægelsen Palæstina Folkekøkken x Sit-in Bevægelsen
Wednesday Nov. 29 at 18:00 - 20:30

Palæstina Folkekøkken x Sit-in Bevægelsen

— English below —
Kom til Palæstina Folkekøkken i Folkets Hus til et lækkert måltid mad – i solidaritet med det palæstinensiske folks kamp for frihed og retfærdighed og flygtninge i verden.

Folkekøkkenet afholdes af Internationalt Forums Palæstina gruppe i samarbejde med Sit-bevægelsen.

Palæstina gruppen laver solidaritetsarbejde med Palæstina og Sit-bevægelsen er et fællesskab, der kæmper for at etablere et humant asylsystem i Danmark. Fællesskabet baseres på de overlappende interesser i kampen for en retfærdig verden for flygtninge, herunder de mange palæstinensiske flygtninge.

Læs mere om de to grupper her: https://www.facebook.com/SitinMovement og https://internationaltforum.dk/grupper/internationalt-forum-palaestinagruppe/

Begivenheden holdes sidste onsdag i måneden.

Maden serveres kl. 18.00.
Et måltid mad koster 50 kr. Man kan betale med både kontanter og mobile pay.

Al overskud fra mad og drikkevare salget gives til palæstinensiske organisationer, der laver socialt og politisk arbejde Palæstina.

Spred budskabet til venner og bekendte!

*English*

Join the Palestine Community Kitchen at Folkets Hus for a delicious meal - in solidarity with the Palestinian people's struggle for freedom and justice and refugees in the world.

The People's Kitchen is organised by International Forum's Palestine Group in collaboration with the Sit movement.

The Palestine Group does solidarity work with Palestine and the Sit Movement is a community that fights to establish a humane asylum system in Denmark. The cooperation is based on the overlapping interests in the fight for a just world for refugees, including the many Palestinian refugees.

Read more about the two groups here: https://www.facebook.com/SitinMovement and https://internationaltforum.dk/grupper/internationalt-forum-palaestinagruppe/

The event is held on the last Wednesday of the month.

Food is served at 18.00.
A meal costs 50 DKK. You can pay with both cash and mobile pay.

All profits from food and beverage sales are donated to Palestinian organisations doing social and political work in Palestine

Spread the word to friends and acquaintances!

See you at Folkets Hus!

Location

Folkets Hus
Stengade 50
2200 København N