Opstart af Forum for Madsuverænitet
Wednesday May 29 at 14:00 - 16:00

Opstart af Forum for Madsuverænitet

by Global Aktion

Opstart af Forum for Madsuverænitet // Launch of the Food Sovereignty Network

*ENGLISH BELOW*

Vi lancerer en bred bevægelse med det formål at demokratisere landbrug og fødevaresystemer i Danmark, og vi inviterer alle interesserede aktører til at være med!

Hvis du beskæftiger dig med bæredygtigt landbrug, regenerativt jordbrug, politisk analyse af fødevaresystemer, klimaretfærdighedsaktivisme, arbejderrettigheder eller andre temaer, som har noget at gøre med hvordan vi producerer og forbruger mad i Danmark, så kom med til det første møde i Forum for Madsuverænitet torsdag d. 29. maj fra 14 til 16 på Fælledvej 12, 2200 København N.

Vi ønsker at Forum for Madsuverænitet skal være et sted hvor vi kan samles på tværs af forskellige grupper og arbejde sammen for madsuverænitet i Danmark. Netværkets arbejde vil basere sig på et manifest udviklet af Global Aktion, NOAH, Frie Bønder Levende Land og Mellemfolkeligt Samvirke.

Til mødet d. 29. maj vil vi både have tid til at diskutere manifestet og etablere arbejdsgrupper omkring forskellige initiativer vi gerne vil sætte i søen. Mere information om programmet kommer snart. For nu, sæt kryds i kalenderen og invitér andre individer og grupper, som du tror kunne være interesserede i at være med.

Vi glæder os til at se jer!
Global Aktion, NOAH, Frie Bønder Levende Land og Mellemfolkeligt Samvirke

*ENGLISH*

We are launching a broad movement to demoratise agriculture and food systems in Denmark, and we invite all interested actors to join.

If you are engaged in sustainable agriculture, regenerative farming, political analysis of food systems, climate justice activism, workers rights or anything connected to the way we produce and consume food in Denmark, then make sure to join this first meeting in the Forum for Food Sovereignty on Thursday the 29th of May from 14 to 16 at Fælledvej 12, 2200 København N.

We want the Forum for Food Sovereignty to be a space for us to gather and work together for food sovereignty in Denmark. The forum will be grounded in a manifesto produced by Global Aktion, NOAH, Frie Bønder Levende Land and Mellemfolkeligt Samvirke.

In the meeting on the 29th, we will both have time to discuss the manifesto and establish working groups around concrete initiatives we want to instigate. More info on the program will come soon but for now just mark your calendars and invite other groups or individuals you think might be interested to join.

We are looking forward to seeing you!
Global Aktion, NOAH, Frie Bønder Levende Land and Mellemfolkeligt Samvirke

Location

Mellemfolkelig Samvirke København
Fælledvej 12
2200 København