Oplæg og infoseminar i Svendborg: bliv aktivist i Columbia, Chiapas Mexico og Palæstina
Saturday March 25 at 17:00 - 20:30

Oplæg og infoseminar i Svendborg: bliv aktivist i Columbia, Chiapas Mexico og Palæstina

ENGLISH BELOW*

“Verden står i brand” er et slogan, der har gået verden rundt i mange år. Men der er måder at slukke flammerne på og gøre en forskel for kammerater rundt om i verden.

Palæstina Fredsvagter, Internationalt Forums Mexicogruppe og the International Action for Peace (IAP) inviterer i samlet flok til en aften om international solidaritet på Mejeriet i Svendborg.

De tre grupperinger vil holde oplæg om det at være aktivist på den besatte Vestbred, i bjergene i de Chiapas Mexico og i Colombias jungle. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål og møde tidligere/nuværende frivillige og derefter skrive sig op til en uforpligtende briefing.

Alle interesserede er velkomne. Seminaret foregår som udgangspunkt på dansk, men vi skifter til engelsk, hvis der er forespørgsel på det.

Spørgsmål vedrørende seminaret eller de tre forskellige grupperinger sendes til palestinafredsvagter@riseup.net, som besvarer eller videresender dem.

*ENGLISH

Presentation and information seminar in Svendborg: Become an activist in Colombia, Palestine or Mexico!

“The world is ablaze” is a slogan that has been going around the world for many years. But there are ways to put out the flames and make a difference to comrades around the world.

Palæstina Fredsvagter (ISM Denmark), the International Forum Mexico Group and the International Action for Peace (IAP) invite you to an evening of international solidarity at Mejeriet in Svendborg.

The three groups will give presentations on being an activist on the occupied West Bank, in the mountains of de Chiapas Mexico and in the jungles of Colombia. There will be plenty of opportunity to ask questions and meet former/current volunteers and sign up for a later and uncommitting briefing.

All interested are welcome. The seminar will be held in Danish, but we will switch to English if requested.

Questions about the seminar or the three different groups should be sent to palestinafredsvagter@riseup.net, who will answer or forward them.

INFORMATION OM GRUPPERNES ARBEJDE

Palæstina Fredsvagter/ISM Denmark
Palæstina Fredsvagter er den danske lokalgruppe i netværket the International Solidarity Movement (ISM), som rekrutterer og organiserer frivillige til at blive fredsvagter på den besatte Vestbred (tidligere også i det belejrede Gaza).
Som aktivister fungerer vi som såkaldt protective presence til demonstrationer, olivenhøst og hvor der er forespørgsel på det, vi ledsager børn, hyrder og andre med risiko for chikane fra militæret og bosættere, forsøger at forhindre arresteringer og sætter os i vejen for besættelsesmagten. Som aktivist er man med til at dokumentere Israels krænkelser af palæstinensernes menneskerettigheder og yde direkte solidaritet med det palæstinensiske folk.
Som fredsvagt i Palæstina skal du arbejde ud fra de fire principper: palæstinensisk lederskab, ikke-vold, konsensus og anti-diskrimination.
Udsendelser på minimum tre uger er at foretrække. Arabisk er ikke et krav, men kan være en fordel. De fleste begår sig på engelsk.

For mere info se Palæstina Fredsvagter og the International Solidarity Movement.

Asbjørn har været fredsvagt i 2011 og siden da hjulpet til med rekruttering, dokumentation og indsamling af data. Veronika og Stephanie har været fredsvagter i tre måneder i efteråret 2022 og er nu igang med at dele deres erfaringer. Med mange nye oplevelser og følelser i kroppen fortsætter de deres solidaritetsarbejde for Palæstina, der til dagligt foregår via Internationalt Forums Palæstinagruppe, Stop Annekteringen af Palæstina og Studerende Mod Besættelsen.

Frayba ved IFs Mexicogruppe
Mexicogruppen i Internationalt Forum faciliterer udsendelse af fredsvagter til Chiapas i det sydlige Mexico gennem den lokale NGO Frayba. Udsendelserne er i zapatist-landsbyer såvel som andre områder berørt af militær og paramilitær tilstedeværelse eller andre voldelige trusler. Hver udsendelse er 15 dage lang, og det er muligt at tage flere ture i forlængelse af hinanden. Hovedformålet med at være fredsvagt er, at det har en afværgende effekt på voldelige hændelser (groft sagt er det simpelthen mere besværligt at begå overgreb, når der er hvide i landsbyen). Men derudover er fredsvagterne også nyttige af andre grunde. De dokumenterer eventuelle hændelser, hjælper i kommunikationen mellem fjerntliggende lokalsamfund, viser de lokale, at verden husker dem og spreder vidnesbyrd i deres hjemegne.
Inden sin tid i felten kan man bruge en eller flere uger på zapatisternes sprogskole og forbedre sit spansk eller lære lidt af de maya-dialekter, der tales i de byer, man bliver udsendt til. Det forventes, at man behersker et rimeligt spansk.

Mere info hos Frayba (spansk) og via Mexicogruppen i Internationalt Forum.

Magnus har været med i IF’s Mexicogruppe siden februar 2020, hvor han var udsendt som fredsvagt i byen Acteal. I dag er han højskolelærer - og underviser i så meget zapatismo som det kan lade sig gøre. Marcela mangler at skrive lidt ???

The IAP (the International Action for Peace)
IAP ledsager menneskerettighedsforkæmpere og aktivister fra bondebevægelsen i Colombia som en måde at arbejde med respekt for menneskerettighederne og for at skabe fred i Colombia. Organisationen har et kontor i Barcelona og et i Barrancabermeja, Santander, Colombia, og har lavet international ledsagelse i Colombia siden 2011.
IAPs arbejde består i alt af tre hovedblokke: Fysisk ledsagelse af græsrodsorganisationer, politisk fortalerarbejde og informationsarbejde. Som frivillig i IAP deltager du i arbejde relateret til alle tre blokke, men din primære opgave er den fysiske ledsagelse. International ledsagelse i territorier med konflikt er en strategi for at skabe tryghed for aktivister og sociale organisationer, så de kan lave deres arbejde, hvilket har vist sig at være en effektiv måde at skabe sikkerhed på.
Som ledsager for IAP skal du forpligte dig til et ophold på ét år i Colombia.

Læs mere info om IAP og deres arbejde på deres hjemmeside.

Ingvild er til dagligt aktiv i klimaretfærdighedsbevægelsen, særligt i Global Aktion og NOAH. Hun valgte at blive international ledsager, da hun gerne ville gøre noget aktivt og praktisk for at støtte op om det vigtige arbejde, menneskerettigheds- og miljøforkæmpere i Colombia udfører. Nina var ledsager for IAP i 2017-18 og for en søsterorganisation tilbage i 2008. I dag bor hun i Colombia. Ninas motivation er alle de mange modige mennesker, hun har mødt og fortsat møder i Colombia, som bliver ved med at kæmpe på trods af den repression, de oplever.

Location

Mejeriet Åkilde
Åkildevej 10
5762 Vester Skerninge