Oplæg og film: Hvem bestemmer over landbruget i Afrika?
Thursday Feb. 29 at 19:00 - 20:30

Oplæg og film: Hvem bestemmer over landbruget i Afrika?

by Global Aktion

Globale fødevarekriser og en buldrende klimakrise sætter gang i diskussionen om fødevaresikkerhed og landbrugsudvikling i det globale syd. Begreber som climate smart agriculture, green revolution og agtech er hot stuff.

Gigantiske fødevare- og techvirksomheder, vestlige udviklingsorganisationer og filantropiske initiativer er alle med til at sætte dagsordenen og retningen for hvor landbruget og madproduktionen rundt omkring i verden skal se ud. Det gør de blandt andet ved at give økonomisk støtte til forskellige former for landbrug, som har forskellige former for konsekvenser for klima og miljø. Og som har forskellige konsekvenser for de mennesker, der dyrker madens livsforhold.

Denne aften sætter vi fokus på nogle af de tendenser, der er med til at forme danske interesser i landbrugsudvikling i Afrika syd for Sahara. Vi sætter skarpt på hvad de største forskelle mellem danske erhvervsinteressers involvering og en rettighedsbaseret tilgang er. Blev klogere på hvilke konsekvenser det har for mennesker og miljø.

Det handler om magt og hvem der har magten til at definere hvor vi skal hen og hvem der ejer ressourcerne, teknologierne, viden og infrastruktur. Skal Bill og Melinda Foundation bestemme over hvilken udvikling, landbruget skal gå i? Er det kampen for profit eller kampen for rettigheder, der skal styre det danske engagement i landbrugspolitik i det globale syd?

PROGRAM:
19:00 – 19.30: Oplæg om forskellige tendenser i dansk civilsamfunds og erhvervslivs involvering i landbrugsudvikling i Afrika syd for Sahara.

19.30 - 19.50: Kort filmvisning om hvordan småbønder i Nordghana arbejder for at klare sig over for klimaforandringerne, der besværliggør vilkårene for deres landbrug. /Ghana Venskab

19:50 - 20.10: Om hvordan Global Aktion engagerer sig i landbrugspolitisk udvikling i det sydøstlige Afrika. /Global Aktion

20.10 - 20.30: Q&A

Oplægget er arrangeret af Ghana Venskab og Global Aktion.

Location

Global Aktion
Wesselsgade 2
2200 København N