Oplæg: Den nordiske model
Wednesday March 29 at 19:00 - 21:00

Oplæg: Den nordiske model

by Institut for Marxistisk Analyse

Den nordiske model er karakteriseret ved et velfærdssystem, der er skattefinansieret og for alle. Efter Anden Verdenskrig blev en stribe af overførselsindkomster og ikke mindst serviceydelser gjort universelle. I Danmark fik indførelse af den fælles folkepension i 1956 således spordannede betydning. Men det er lige så karakteristisk for den nordiske model, at den hviler på et klassekompromis, hvor fællesskabet standser ved fabriksporten, lyder det fra Søren Kolstrup. Arbejderne tilkæmpede sig i 1899 ret til at organisere sig i fagforeninger mod anerkendelse af arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet – forankret i den privat ejendomsret til produktionsmidlerne.

Den nordiske model blev imidlertid udsat for store omkalfatringer i 1990erne. Nyliberale kræfter tog livtag med det nedarvede system. Et nyt klassekompromis med nye konfliktlinjer tog form. De universelle ydelser inden for sundhed, uddannelse og socialvæsen bestod, ja blev i enkelte tilfælde udbygget, men lønmodtagerne erfarede tab af rettigheder. Det personlige ansvar blev fremhævet som en ny og afgørende faktor i social- og arbejdsmarkedspolitikken. Man skulle yde for at nyde, arbejdsrestevnen udnyttes – alle i aktivering. I Danmark oplevede man tillige landets mest omfattende og dybtgående privatisering inden for finans og infrastruktur. Et sandt triumftog for nyliberalismen. Den offentlige sektor fik tillige tilført nye styringsinstrumenter i nyliberalismens ånd, der skulle sikre, at man hele tiden fik mere for de samme penge slutter Søren Kolstrup.

Søren Kolstrup vil med udgangspunkt i sin nye bog Forandringens Årti. Mellem velfærd og nyliberalisme 1990 -2001 fremhæve de nye sociale og klassemæssige konfliktlinjer i den Nordiske Model, som formede nye betingelser for det nye århundredes sociale og politiske stridskræfter.

Søren Kolstrup er lektor emeritus (SDU) har forfattet en række bøger om arbejderbevægelsens og velfærdsstatens udvikling samt Polens historie.

Oplægget bliver holdt 29. marts 2023 kl. 19:00 – 21:00 i Solidaritetshuset på Griffenfeldsgade 41, 2200 KBH N

Location

Solidaritetshuset
Griffenfeldsgade 41
2200 København N.