Opening of Migrant Circle and 3-year Anniversary
Saturday May 18 at 17:00 - 21:00

Opening of Migrant Circle and 3-year Anniversary

by Migrantcirklen (Sit-in Bevægelsen)

English below 👇

Den 18. maj fejrer vi, at 3 år er gået siden begyndelsen af ​​den syriske sit-in protest. Selvom vi var nødt til at nedlægge protesten efter 1 1/2 måneds resilient modstand foran parlamentet, afgav vi et løfte til demonstranterne og til os selv, om at kampen langt fra var slut 🖤

Kampen førte os ikke alene til at følge de fordrevne familier til Flygtningenævnet, men også til de forfærdelige udvisningcentre, hvor mange måtte tilbringe uforudsigelige perioder af deres liv sammen med utallige afviste asylansøgere.

Det fik os til at indse, at de kræfter vi er oppe imod, er kalkulerede og systemiske for at ekskludere flygtninge og migranter fra medborgerskab og demokratisk deltagelse.
Vi fandt også ud af, at vores bedste chance for at bekæmpe dette er at skabe et rum, hvor vi kan modarbejde disse tendenser, forene vores sag og byde alle flygtninge velkommen, uanset om de har opholdstilladelse eller ej.

I de tidlige faser af Sit-in Bevægelsens har vi organiseret protester, aktioner og plakatstorme, der krævede et retfærdigt og humant asylsystem ✊

Men i løbet af det seneste års tid blev vi klare over, at et af de mest væsentlige krav og største sejre for Sit-in protesten var det fællesrum, som vi formåede at skabe lige foran det danske parlament for flygtninge og migranter.

Vi har derfor omdirigeret vores indsats mod fællesskabsorienteret arbejde, og i dag er vi glade for endelig at kunne åbne vores helt eget fællesskab - Migrantcirklen! Migrantcirklen er Københavns nye medborgerrum for flygtninge, migranter og asylansøgere.

Kom forbi Lundtoftegade 75 den 18. maj, for at hjælpe os med at fejre 3-års dagen for den syriske Sit-in protest, men også åbningen af Migrantcirklen ❤️‍🔥

Program TBA

Migrantcirklen er generøst støttet af Globalt Fokus’ FRi puljen, medfinansieret af EU.
________________________

On the 18th of May we'll be celebrating that 3 years have passed since the beginning of Syrian Sit-in protest. Though we had to take down the protest after 1 1/2 months of resilient resistance in front of the parliament, we made a promise to the protesters and ourselves that the fight was far from over đź–¤

The struggle didn’t only lead us to follow the uprooted families to Refugee Appeals Board, but also to the horrendous deportation camps where many had to spend unforeseeable periods of their lives, along with countless other rejected asylum seekers.

It has also led us to realize that the forces we are up against are calculated and systemi, to exclude refugees and migrants from co-citizenship and democratic participation.
We also figured that our best chance at fighting this is to create a space where we can counter-work these tendencies, unify our cause, and welcome all refugees, whether they have residency or not.

In the early time of the Sit-in Movement, we have organized protests, actions and poster storms, demanding a fair and humane asylum system ✊

But over the past year we have come to realize that one of the essential demands and greatest achievements of our Sit-in protest was the community space for refugees and migrants that we managed to create right in front of the Danish parliament.

We have therefore redirected our efforts towards community work and today we're excited to finally be able to open our very own community space - The Migrant Circle!

The Migrant Circle is Copenhagen's new community space for refugees, migrants and asylum seekers.
Come by Lundtoftegade 75 on the 18th of May, to help us celebrate the 3-year anniversary of the Syrian Sit-in protest, but also the opening of The Migrant Circle ❤️‍🔥

Programme TBA

The Migrant Circle is generously supported by Globalt Fokus’ FRi puljen, co-funded by the EU.

Location

Migrantcirklen
Lundtoftegade 75, BK 12
2200 København