Climate justice network meeting
Thursday Oct. 12 at 17:00 - 19:00

Climate justice network meeting

by Global Aktion

*Dansk længere nede*

The Climate Justice network meetings are back!

After another summer with too many horrible disasters it's clearer than ever, how important it is that we continue the struggle for global climate justice.

We are curious to know what plans are brewing in the different parts of the climate justice movement in the coming months. Therefore, we hope that you will spend an evening in each others company on th 12th of October from 17 til 19. There will be free, vegan dinner for those who want to stick around after the meeting.

The objective of the network meetings is to gather activists from different groups, organisations and movements engaged in climate justice activism in Denmark. In the meetings we share thoughts and experiences, get to know each other better, and get updated on each others activites. This, so that we can support each other and collaborate more.

At the network meeting on the 12th of October we will have a theme discussion on 'Civil disobedience: What have we learned and where are we know?'. The discussion will be initiated by a couple of short presentations from different groups. If you want to give a short presentation about experiences and reflections connected to the use of civil disobedience in your group, please contact Amanda at amanda@globalaktion.dk.

The meeting will be in English with the possibility of whisper translation into Danish. Group discussion will be in both English and Danish.

The network meeting will take place at Kulturhuset Indre By, Charlotte Amundsens Plads 3, 1370 København K.

Please sign up here: https://forms.gle/d3MhydFUndvAXNK3A

Join us for a great evening with other climate justice activists and feel free to invite others!

*Dansk*

Netværksmøderne for den danske klimaretfærdighedsbevægelse er
tilbage!

Efter endnu en sommer med alt for mange forfærdelige
katastrofer, er det kun blevet endnu tydeligere, hvor vigtigt og
nødvendigt det er at fortsætte kampen for global klimaretfærdighed.

Vi er spændte på at høre, hvad der er af planer i de forskellige dele af klimaretfærdighedsbevægelsen den kommende tid. Derfor håber vi, at I vil bruge en aften i hinandens selskab torsdag den 12. oktober fra 17 til 19, med mulighed for at blive til aftensmad og hygge efterfølgende.

Formålet med netværksmøderne er at samle aktivister fra forskellige grupper, organisationer og bevægelser, som kæmper for klimaretfærdighed i Danmark og globalt. På møderne udveksler vi erfaringer og lærer hinanden bedre at kende på tværs, så vi bedre
kan støtte op om hinanden og indgå i samarbejder - for sammen står vi stærkere.

Til netværksmødet d. 12. oktober vil vi, udover at netværke og opdatere hinanden på efterårets planer, invitere til en diskussion under temaet: 'Civil ulydighed: Hvad har vi lært, og hvor står nu?' Først vil der være en række korte oplæg fra repræsentanter fra forskellige grupper, efterfulgt af fælles diskussion. Hvis I har lyst til at holde et kort oplæg om de erfaringer I har gjort jer med civil ulydighed som strategi i klimaretfærdighedsaktivisme, kan I kontakte Amanda på amanda@globalaktion.dk.

Netværksmødet vil foregå på engelsk, men det vil være muligt at få oversat til dansk undervejs. Gruppediskussioner vil foregå på både dansk og engelsk. Har du spørgsmål til dette, kan du også skrive til Amanda.

Netværksmødet finder sted i Ungdommens Demokratihus, Slagtehusgade 10A, 1715 København V.

Tilmelding til netværksmødet: https://forms.gle/d3MhydFUndvAXNK3A

Del gerne med andre, og kom frisk til en god aften sammen med andre klimaretfærdighedsaktivister.

Location

Kulturhuset Indre By
Charlotte Ammundsens Pl. 3
1359 København K.