Military research - Ethics and morality?
Monday Nov. 27 at 19:00 - 21:00

Military research - Ethics and morality?

Monday the 27th of November from 19-21 in Dokk1, in meeting room 2.

Drones are now hitting targets in Gaza and Israel, as is also happening in Ukraine and Russia. Skilled researchers ensure that the ability to destroy and kill is at its peak. But not all researchers want to play a part in the wars, even though the war industry has moved all the way into the universities, and has the big grants with it.

Dylan Cawthorne is a drone researcher, but refuses to build for the military, and only wants to make completely peaceful drones.
He teaches about drones at the University of Southern Denmark, and has just published the book "The Ethics of Drone Design".

You can meet Dylan here in Aarhus, and hear about his opposition to the war industry's embrace of research - and how he resists militarisation.

Dylan's lecture is in English. The event is opened in Danish by Tom Vilmer Paamand from Aldrig Mere Krig, about the fight against arms production.

Free entrance

The event is created by: Århus mod Krig og Terror, samt Aldrig Mere Krig.
__________________________________________________

Krigsforskning - etik og moral?

Mandag den 27/11 klokken 19-21 i Dokk1, Møderum 2.

Fjendtlige droner rammer nu mål i Gaza og Israel, som det også sker i Ukraine og Rusland. Dygtige forskere sørger for, at evnen til at ødelægge er i top. Men ikke alle forskere vil med til fronten, selv om krigsindustrien er rykket helt ind på universiteterne, og har de store bevillinger med.

Dylan Cawthorne er droneforsker, men nægter at bygge for militæret, og vil kun lave helt fredelige droner. Han underviser om droner på Sydddansk Universitet, og har netop udgivet bogen "The Ethics of Drone Design".

Du kan møde Dylan her i Århus, og høre om hans modstand mod krigsindustriens omklamring af forskningen - og om hvordan han gør modstand imod militariseringen.

Dylans foredrag er på engelsk. Arrangementet indledes på dansk af Tom Vilmer Paamand fra Aldrig Mere Krig, om kampen imod våbenproduktion.

Fri entré.

Arrangører: Århus mod Krig og Terror, samt Aldrig Mere Krig.

Location

Dokk1
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus