Markering ved afgørelse i retssag om byggeri på Amager Fælled
Thursday Dec. 7 at 12:30 - 14:00

Markering ved afgørelse i retssag om byggeri på Amager Fælled

Torsdag den 7. december offentliggøres afgørelsen fra Københavns Byret i den retssag, Amager Fælleds Venner har anlagt mod Miljø- og Fødevareklagenævnet samt Planklagenævnet.

Dommerne skal tage stilling til, om klagenævnene handlede i overensstemmelse med EU-retten, da de sagde god for byggeplanerne på Amager Fælled. Amager Fælleds Venner mener, at det er i strid med EU-reglerne, at godkendelsen af lokalplan og miljøvurdering skete på baggrund af en stor mængde nyt materiale, der ikke har været i offentlig høring.

Byrettens dommere kan enten give Amager Fælleds Venner eller klagenævnene ret i deres påstand. Men de kan også beslutte, at sagen skal forelægges for EU-domstolen. Hvad de beslutter, får vi at vide torsdag den 7. december klokken 13. Amager Fælleds Venner arrangerer en markering foran Københavns Byret på Nytorv, så vi sammen kan høre afgørelsen, når den kommer.

Mød op og vis din støtte til Amager Fælled. Uanset hvad, afgørelsen bliver, står vi klar til at vise naturen og demokratiet vores støtte med taler, sang og kampgejst! Og uanset hvad, fortsætter vi kampen for at bevare hele Amager Fælled!

Program:
12.30: Amager Fælleds Venner byder velkommen
12.40: Klimaorkestret spiller sange om Amager Fælled
13.00: Johan Løje, advokat for Amager Fælleds Venner, læser afgørelsen op og holder tale
13.15: Tale ved Louise Faber, advokat for Amager Fælleds Venner
13.25: Tale ved Nikolaj Noel Christensen, Dansk Ornitologisk Forening København
13.35: Klimaorkestret spiller en sidste sang
13.45: Afslutning ved Amager Fælleds Venner

Medarrangører: Dansk Ornitologisk Forening København, Danmarks Naturfredningsforening København, Miljøbevægelsen NOAH

Location

Københavns Byret
Nytorv 25
1450 København K