International undervisningsstrejke for Gaza // International student strike for Gaza (AARHUS)
Friday May 17 at 13:00 - 15:00

International undervisningsstrejke for Gaza // International student strike for Gaza (AARHUS)

by Palestinian Solidarity Action Aarhus

[Dansk - see below for English]

Som en del af Week of Rage for Palestine kalder vi alle studerende, samt elever på folkeskoler, gymnasier og erhvervsuddannelser i Aarhus til at tage del i en international undervisningsstrejke for Gaza fredag d. 17. maj, på initiativet fra @strejkeforgaza.

Vi mødes klokken 13.00 i Nobelparken ved Aarhus Universitet og vandrer samlet mod rådhuspladsen klokken 13.30. Omkring 14.15 ankommer vi til rådhuspladsen, hvor der vil være taler og indslag.
Da vi sidst strejkede d.5 maj, var hundredvis af studerende fra Danmark, Norge, Holland og Frankrig samlet. Denne gang håber vi at endnu flere samles!

Selvom strejken er henvendt til studerende, er du derfor også meget velkommen hvis du ikke studerer, eller ikke ønsker at repræsentere en uddannelsesinstitution. Kom også selvom du holder læseferie!

Hjælp os med at sprede budskabet, så vi kan få så mange med som muligt! Inviter dine venner til begivenheden, eller hæng plakater op på din institution. Plakater kan findes via dette link: https://drive.google.com/drive/folders/1L-o1CU4oAIpvdzDnoL1acnKwHm1EGVzB

Vi strejker for at vise solidaritet med vores palæstinensiske medstuderende og den palæstinensiske civilbefolkning i Gaza og på Vestbredden. Vi kræver øjeblikkelig våbenhvile, fuld adgang til nødhjælp og at den danske våbeneksport til Israel skal stoppe.

Vi beder venligst alle deltagende i strejken, følge vores retningslinjer, og bruge de tilladte opråb.

Retningslinjer:
- Ingen andre flag end det palæstinensiske.
- Vi tolererer ingen former for diskrimination og tager afstand fra al form for islamofobi og antisemitisme.
- Hvis du oplever noget ubehageligt, kan du tage kontakt til en frivillig i gul vest.
- Vi har nultolerance over for vold.

- Følgende opråb er tilladt til strejken:
* ALLE i Gaza har ret til liv!
* Børn i Gaza har ret til liv!
* Free Free Gaza!
* Free Free Palestine!
* Mette stop dit hykleri: Børn i Gaza dør i krig!
* AU stop jers hykleri, Terma myrder børn i krig!
* Brug nu de rigtige ord: Israel begår folkemord!
* Viva Viva Palestina
* Århus vil ha’: VÅBENHVILE
* Danmark vil ha’: VÅBENHVILE
* Studerende vil ha’: VÅBENHVILE
* [*Insert] what do you say? How many kids did you kill today?*Terma, Terma, *Biden, Biden, *Mette, Mette
* From the River to the Sea, Palestine will be free!
* Ned med zionismen!
* Ned med apartheid!

------------------------------------------------------------------
[English]

As part of the Week of Rage for Palestine, we call on all students, as well as pupils in primary schools, high schools, and vocational schools in Aarhus to participate in an international educational strike for Gaza on Friday, May 17, initiated by @strejkeforgaza.

We will gather at 1:00 PM in Nobelparken near Aarhus University and march together towards the town hall square at 1:30 PM. Around 2:15 PM, we will arrive at the town hall square, where there will be speeches and performances.

When we last went on strike on April 5th, hundreds of students from Denmark, Norway, Holland, and France gathered. This time, we hope even more will join! Although the strike is aimed at students, you are also very welcome if you do not study or do not wish to represent an educational institution. Join us even though you're on a study break!

Help us spread the message so we can get as many people involved as possible! Invite your friends to the event, or put up posters at your institution. Posters can be found via this link: https://drive.google.com/drive/folders/1L-o1CU4oAIpvdzDnoL1acnKwHm1EGVzB

We strike to show solidarity with our fellow Palestinian students and the Palestinian civilian population in Gaza and the West Bank. We demand an immediate ceasefire, full access to emergency aid, and an end to Danish arms exports to Israel.

We kindly ask all participants in the strike to follow our guidelines and use the permitted chants.

Guidelines:
- No flags other than the Palestinian flag.
- We tolerate no forms of discrimination and distance ourselves from all forms of Islamophobia and anti-Semitism.
- If you experience anything unpleasant, you can contact a volunteer in a yellow vest.
- We have zero tolerance for violence.

- The following chants are allowed for the strike:
* ALLE i Gaza har ret til liv!
* Børn i Gaza har ret til liv!
* Free Free Gaza!
* Free Free Palestine!
* Mette stop dit hykleri: Børn i Gaza dør i krig!
* AU stop jers hykleri, Terma myrder børn i krig!
* Brug nu de rigtige ord: Israel begår folkemord!
* Viva Viva Palestina
* Århus vil ha’: VÅBENHVILE
* Danmark vil ha’: VÅBENHVILE
* Studerende vil ha’: VÅBENHVILE
* [*Insert] what do you say? How many kids did you kill today?*Terma, Terma, *Biden, Biden, *Mette, Mette
* From the River to the Sea, Palestine will be free!
* Ned med zionismen!
* Ned med apartheid

Location

Nobelparken
N. Jens Chr. Skous Vej
8200 Aarhus