GNIST VOL. VIII: KAMPDAG I KVINDEHUSET AFTER PARTY
Friday March 8 at 20:00
to March 9, 2024 at 04:00

GNIST VOL. VIII: KAMPDAG I KVINDEHUSET AFTER PARTY

by Flint KBH

//English below//
I år falder 8. marts på en fredag, og det skal selvfølgelig fejres! I forlængelse af Kvindehusets begivenheder i løbet af dagen, inviterer FLINT til en svedig og hyggelig aften i et patriarkats-nedbrydende fællesskab.
Uanset om du har lyst til at blive til en øl eller danse hele natten, står FLINT klar bag baren fra kl. 20 med billige drinx, vin, øl og bobler. Kom alene eller sammen med venner, fjender, kæreste(r) eller flirts, og fejr kampdag med os ❤
~~~DJ/OPTRÆDENDE LINE UP~~~
TBA
~~~VIGTIG INFO~~~
- Kvindehuset, og dermed festen, er separatistisk og byder velkommen til alle kønsminoriteter og kvinder. Vi policer ikke køn/kønsudtryk, men spørger i døren, om du er bekendt med vores kønspolitik.
- Donationsbaseret entré. Vi foreslår en 20’er, men ingen bliver afvist pga økonomi.
- Vores bar er billig, vi modtager MobilePay og kontanter
- Vi stræber efter fester uden diskrimination i form af racisme, transfobi, bifobi, femmefobi, sexisme og andre -fobier og -ismer rettet mod andre mennesker. Hvis du oplever noget, kan du henvende dig i baren eller til vores ædru person.
- Huset er ikke niveaufrit og der er mange trapper.
Vores fest er i forlængelse af dagen i Kvindehuset, du kan finde mere info om begivenheder i løbet af dagen her: https://dukop.dk/da/event/kampdag-i-kvindehuset/6108/
Vi glæder os så meget til at se jer!!
Kram fra FLINTs festgruppe

// English
This year the 8th of March is on a Friday, and we want to celebrate that! In extension of the events hosted during the day at the Women’s House, FLINT invites you to a sweaty and cozy evening of camaraderie to demolish patriarchal structures.
Whether you want to stay for a beer or dance all night, FLINT is ready behind the bar from 8pm with cheap drinx, wine, beer and bubbles. Come alone or bring friends, enemies, partner(s) or flirts to celebrate international women’s day with us. ❤
~~~DJ/PERFORMANCE LINE UP~~~
TBA
~~~IMPORTANT INFO~~~
- The Women’s House is a separatist space for gender minorities and women. This policy applies to our parties as well and everyone is informed of this at the door. We don’t police gender/gender expression, but will ask in the door if you’re familiar with our gender policy.
- Entry is donation-based entry. We suggest 20kr, but no one will be turned away for a lack of funds
- We keep our bar prices low, and it’s possible to pay with MobilePay and cash
- We want parties without discrimination such as racism, transphobia, biphobia, femmephobia, sexism and other -phobias and-isms aimed at other people. If you experience anything you can contact the bar or our sober person.
- The house is not level-free and there are a lot of stairs.
This GNIST party is after a day of events in Kvindehuset, check out their program here: https://dukop.dk/da/event/kampdag-i-kvindehuset/6108/
We’re looking forward to seeing you!!
Hugs from FLINTs party group
<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3

Location

Kvindehuset
Gothersgade 37
1123 Copenhagen