GNIST vol. 5: Warm-up for International Women's Day
Friday March 3 at 20:00
to March 4, 2023 at 03:00

GNIST vol. 5: Warm-up for International Women's Day

by Flint kbh

DA: GNIST vender tilbage med femte fest i rækken, opvarmning til 8. marts - det bliver svedigt, det bliver nice og det bliver, vigtigst af alt, et sted at samle os i patriarkats-nedbrydende fællesskaber <33
Mere info følger om DJ’s osv. på facebook eventet, men nogle ting ligger allerede fast:
- Baren er billig og elsker MobilePay + kontanter
- Donationsbaseret entré, men ingen bliver afvist på grund af manglende økonomi
- Kvindehuset er separatistisk for kønsminoriteter og kvinder - det er vores fester også.
- Alle bliver informeret om dette i døren men vi policer ikke køn/kønsudtryk
- Vi stræber efter fester uden racisme, transfobi, bifobi, sexisme og andre nederen fobier rettet mod andre mennesker - hvis du oplever noget kan du henvende dig i baren eller til ædruvagten
- Huset er ikke niveau-frit og der er mange trapper.

Vi ses!
******************
ENG: GNIST returns with the fifth party in the line, warmup for the 8th of march - it’s gonna be sweaty, it’s gonna be nice and, most importantly, a place to gather ourselves as a patriarchy-degrading community <33
More info to follow on DJ’s etc. on our facebook event, but some things are already in place:
- The bar is cheap and loves MobilePay + cash
- Donation-based entry, but no-one will be turned away for a lack of funds
- The Women’s House is a separatist space for gender minorities and women - our parties are as well.
Everyone is informed of this at the door, but we don’t police gender/gender expression
- We strive for parties without racism, transphobia, biphobia, sexism and other shitty -phobias and-isms aimed at other people - if you experience anything you can contact the bar or the safety person.
- The house is not level-free and there are a lot of stairs.

See you!

Location

Kvindehuset
Gothersgade 37
1123 Copenhagen