GENOPRET KBH_October meet up: Netværksmødet / Networkmeeting
Thursday Oct. 17 at 16:30 - 19:00

GENOPRET KBH_October meet up: Netværksmødet / Networkmeeting

by Genopret KBH

GENOPRET KBH: Netværksmødet / Networkmeeting

/ English below /

Vi vil gerne invitere til netværksmøde i Genopret KBH, som vi afholder hver tredje måned.
Til mødet diskuterer vi generelle emner der har relevans for netværkets arbejde og organiserer os. Netværksmødet er et godt sted at komme, hvis du gerne vil engagere dig mere i netværkets aktiviteter.

⚆ HVOR / HVORNÅR?

d.17 oktober 2024
kl 16:30-19:00
YNKB, Baldersgade 70, 2200 KBH N

Ankom gerne så du har mulighed for at lande inden vi starter.

Der vil være få snacks. Hvis du har brug for reel mad, så medbring det gerne.

⚆ HVEM ER DET FOR?

Alle der har erfaring med netværket, fx været til mindst to øve-sessions, et praktisk weekendseminar eller noget der svarer til det, er velkomne til dette mere fordybende og organiserende arbejde i netværket.

⚆ TILMELDNING

Du kan tilmelde dig ved at sende en email til genopretkbh@riseup.net

✏︎ ER DETTE DIT FØRST GANG I GENOPRET KBH?

Det er dejligt, at du er nysgerrig. Vi vil gerne have mulighed for at kunne byde nye deltagere velkommen. Skriv gerne 3 dage forinden til genopretkbh@riseup.net for at tilmelde dig og eventuelt stille spørgsmål. Vi glæder os til at se dig!

Læs mere om Genopret Kbh på https://genopretkbh.dukop.dk/

//

We’re happy to invite you to our next network meeting, which we have every third month. Network meetings are spaces for discussing things that are of a more general relevance for the network and do organizing work. It's a good place to come, if you want to engage yourself more.

⚆ WHERE / WHEN ?


17th October 2024
TNKB, Baldersgade 70, 2200 Copenhagen N

Please arrive so you have the opportunity to land in the space before we start.

There will be a few snacks. If you need actual food during this timeframe, feel free to bring it.

✏︎ WHO IS IT FOR?

Everyone who has experience with the network, e.g. previously been to two practice sessions, one weekend seminar or something equivalent, are welcome to join this deepening and organisational part of the work.

⚆ REGISTRATION

If you want to participate, please send a mail to genopretkbh@riseup.net

⚆ IS IT YOUR FIRST TIME AT GENOPRET KBH?

It is lovely to hear that you are curious. We would like to make space for new participants. Write latest 3 days before the meeting at genopretkbh@riseup.net to register and ask questions if you have some. We are looking forward to seeing you!

Location

YNKB
Baldersgade 70, st.tv.
2200 København N