FÆLLESBUS TIL KLIMAAKTION I RÜGEN, TYSKLAND
Thursday Sept. 21 at 01:00
to Sept. 23, 2023 at 01:00

FÆLLESBUS TIL KLIMAAKTION I RÜGEN, TYSKLAND

Kom med fællesbussen til Rügen i Tyskland hvor der er planlagt en masseaktion mod byggelsen af en ny LNG fossilgas terminal.

Alle interesserede aktivister er velkomne ombord på bussen suffer eller ej! Der vil komme mere info om præcist afgangstidspunkt, pakkeliste, program etc senere så hold øje med jeres mails og tilmeldingslinket her!

Den tyske regering planlægger lige nu at bygge samtlige nye fossilgas bearbejdningsterminaler hvilket kommer til at overbelaste klimaet endnu mere - Sammen kan vi stoppe det!
Den fossile gas bliver udvundet ved hjælp af ‘fracking’ som er en process der også er enormt skadelig for klima og mennesker; der ses massive udslip af farlige kemikalier ud i grundvandet og oprindelige folk der bor i de områder hvor gassen bliver fracked oplever repressioner fra staten og at få ødelagt deres land. Kapitalismens jagt på profit ødelægger vores planet!
Læs meget mere her: https://www.ende-gelaende.org/en/news/no-lng-on-ruegen-no-lng-worldwide-together-against-the-dirty-lie-of-clean-gas-from-22-24-september-2023/

TILMELDINGSLINK TIL FÆLLESBUS: https://ungdomsfront.dk/klimaaktion

Location

To Be Announced: The location's location will be announced later.