FEMI FESTIVAL
Friday Aug. 30 at 16:00
to Sept. 1, 2024 at 16:00

FEMI FESTIVAL

by Femifestival Odense

Femi Festival er en tilbagevendende 3-dags feministisk festival i Odense. Formålet med festivalen er at stille spørgsmålstegn ved normer de og forestillinger vi har om køn, og hvordan vores kultur og opdragelse præger vores måde at være til på og leve som mennesker.

Grundstenen i festivalen er feminismen som bliver belyst og undersøgt fra alle sider og vinkler.

Vi bryder fordomme.
Debat, musik, kunst, fællesskab, dans, workshops, frihed.

Program & billetter (priser fra 200 - 300 kr.) kan findes på vores hjemmeside: www.femifestival.dk

-- ENGLISH --

Femi Festival is an annual three-day feminist festival in Odense. The purpose of the festival is to question the norms and ideas we have about gender, and how our culture and upbringing shape the way we are and live as people.

The cornerstone of the festival is feminism, which is explored and examined from all sides and angles.

We break down prejudices.
Debate, music, art, community, dance, workshops, freedom.

Program & tickets (ranging from 200 - 300 DKK) can be found on our webpage: www.femifestival.dk

Location

Ungdomshuset (Odense)
Nørregade 60
5000 Odense C