Emotionsregulering i arbejdslivet Emotionsregulering i arbejdslivet Emotionsregulering i arbejdslivet Emotionsregulering i arbejdslivet
Monday July 22 at 10:00 - 12:30

Emotionsregulering i arbejdslivet

by Kvindflok

Dato: 22/7 10-12:30
Lokation: Cafe Søster - korsgade
Tilmelding: PsykologMN@protonmail.com
Pris: 180/250
Antal deltager: maks. 12

Mod mere compassion i (arbejds)livet, v. psykolog Mathilde Nørgaard.

Compassion handler om at være åben og anerkendende over for de tilstande, som vi mennesker kommer i, når vi bliver påvirkede af vores omverden. Compassion handler også om at opbygge evnen til at handle bevidst og vidende, når noget bliver svært eller ubehageligt. På kurset udfolder vi de 3 følelsesregulerende systemer, som vores hjerner aktiverer som en konstant dans i os.

Det handler om det beroligende system, motivationssystemet og trusselssystemet. Den verden, vi lever i – det hurtige accelerationssamfund med mange stimuli, højt tempo, korte deadlines, hyppige omorganiseringer mm. – er en mester i at skabe ubalance i systemerne. For at være i stand til at træffe sunde og meningsfulde beslutninger, er det nødvendigt, at vi forstår vores egne og andres følelser og reaktioner, eller med andre ord: At vi ved, hvad der sker, når vi kommer ud af balance, samt hvad der skal til for at genfinde den.
Bevidstheden om, hvilket system der fylder hos os i en given situation, gør det nemmere at agere hensigtsmæssigt og bevidst aktivere og skifte mellem systemerne for at regulere vores følelser og handlinger. Vi vil på kurset gennemgå de tre systemer, og du vil få kendskab til hvordan dine systemer danser og hvordan DU kan skabe mere balance i dit liv.

Mathilde Nørgaard (cand.psyk)

Location

Cafe Søster
Unknown address
5700 Svendborg