Dyrerettighedsmarch september 2022
Saturday Sept. 3 at 14:00 - 18:00

Dyrerettighedsmarch september 2022

Dyrerettighedsmarch // Animal Rights March
(English description below)
Der kommer dyrerettighedsmarch igen til september!
Alle skal have ret til liv og til ikke at blive udnyttet, også ikke menneskelige dyr.
Join os, når vi lørdag d. 03. september marcherer for rettigheder til dyr. Vi kræver retfærdighed og frigørelse for dyrene nu!
Generelle retningslinjer:
For en god ordens skyld vil vi understrege at dette er en fredelig og lovligt anmeldt march. Vi forventer, at I alle respekterer og følger de få retningslinjer vi har:
- Ingen opfordringer til vold (hverken på skilte eller i kampråb)
- Ingen maskering (medmindre man ønsker at bære mundbind)
- Ingen røgslør
- Vi accepterer ikke truende og udskammende adfærd
- Vi agerer inden for loven, det vil sige, at vi ikke accepterer, at deltagere udøver nogen form for hærværk eller lignende på f.eks. pelsforretninger under marchen
Vi forsøger at sprede et medfølende budskab - det ønsker vi, at marchen skal reflektere.
Eventet er arrangeret af uafhængige dyrerettighedsaktivister, men repræsenterer du en bevægelse, der kæmper for dyrerettigheder, vil vi meget gerne invitere dig til at co-hoste eventet - bare tag kontakt til os.
Eventet vil foruden en march, byde på taler og live musik.
Der vil også blive arrangeret et hyggeligt efter-march-event.
Vi glæder os til at se jer!
Kontakt: dyrerettighedsmarch@gmail.com
_______________________________________
In September there will be another march for animal liberation!
Everyone must have a right to life and a right to not be exploited, that includes nonhuman animals. Join us when we, September 3rd, will march for animal rights. We demand justice for, and liberation of, all animals now!
General guidelines:
It is important to us, to emphasize that this is a peaceful and legal march. We expect you all to respect and follow the few guidelines we have:
- No calls for violence (neither on signs or in chants)
- No masking (medical masks are the only exception)
- No smoke bombs/roman candles
- We do not accept threatening or shaming behavior
- We follow the law during the march and do not accept participants engaging in any sort of vandalism towards furshops or similar
We want to spread a compassionate message - we wish for the march to reflect this.
The event is coordinated by independent animal rights activists, but if you represent an organization or a movement, we welcome you to co-host the event, just reach out!
After the initial march, there will be speeches by animal rights activists and live music.
There will also be an After-March-Hangout.
We can’t wait to see you all
Contact: dyrerettighedsmarch@gmail.com

Location

Copenhagen