Dyrenes Alliance til Folketingets Åbning
Tuesday Oct. 4 at 11:00 - 13:00

Dyrenes Alliance til Folketingets Åbning

by Dyrenes Alliance Kbh

(English below)
DYRENES ALLIANCE SIGER NEJ TIL PELS! ❌
Første tirsdag i oktober åbner Folketinget endnu engang, og Dyrenes Alliance kommer til at være til stede for at kræve at Danmark følger med tiden og indfører et totalt forbud mod pelsavl.
Der er ingen tvivl om at fortsat pelsproduktion er komplet uetisk og uforsvarligt. 17 ud af 27 europæiske lande har allerede indført forbud mod pelsavl, det er på tide at Danmark gør det samme. Derfor møder vi talstærkt op til Folketingets åbning, og sørger for at politikerne ser problemet i øjnene.
⚠️VI HAR BRUG FOR DIG!⚠️
Vi har brug for 6 seje aktivister, der har mod på at møde op på DAs kontor tidligt om morgenen, inden demoen, for at få lagt noget professionelt og blodigt makeup, der skal repræsentere den blodige industri.
Vi har allerede aktivister, der har meldt sig til at sidde i bure, for at repræsentere dyrene. Vi kan muligvis bruge 1 mere til det.
Vi har selvfølgelig også brug for ALLE andre. Vi skal være mange, der står med skilte, bannere og skærme.
Hvis I er interesserede i, at få lagt blodig makeup, eller hvis I har mod på at sidde i et bur, så må I meget gerne skrive til mig på: maria@dyrenesalliance.dk eller 50301881

Baggrund:
Det Dyreetisk Råd publicerede i 2021 en udtalelse, hvor de om minkproduktionen konkluderer; “at hold af mink i de eksisterende bure ikke er acceptabel”. Der er ingen tvivl om at dyrene i pelsindustrien lever under horrible forhold, og selve produktionen er fuldkommen unødvendig. Hertil er produktionen enormt dårlig for vores miljø, og er ansvarlig for en betydelig del af Danmarks ammoniakudledning, og så er vi alle også bekendte med de folkesundhedsmæssige risiko som industrien udgør.
Dette er en fantastisk mulighed for at tale dyrenes sag - alle politikerne vil være der og der vil også være massere af journalister. Vi håber derfor på at se rigtig, rigtig mange af jer, seje dyrerettighedsaktivister!💚
Læs mere om pelsindustrien her: https://dyrenesalliance.dk/sdan-behandler-pelsindustrien-dyr

******
DYRENES ALLIANCE SAYS NO TO FUR! ❌
On the first Tuesday in October, the Danish parliament opens once again, and Dyrenes Alliance will be there to demand that Denmark gets on the right side of history and introduces a total ban on fur farming.
There is no doubt that continued fur production is completely unethical and indefensible. 17 out of 27 European countries have already acted to ban the farming of animals for their fur, it is time for Denmark to do the same. Therefore, we will show up in large numbers for the opening of the Parliament, and make sure that the politicians will have no choice other than facing the issue head on.
⚠️WE NEED YOU!⚠️
We need 6 awesome activists who are willing to show up at our office early in the morning, before the protest, to get some professional, and bloody makeup done, to represent the bloody industry.
We already have activists who have agreed to sit in cages to represent the animals. We could possibly use 1 activist more for that.
Of course, we also need EVERYONE else. We have to be many of us standing with signs, banners and screens.
If you are interested in wearing bloody make-up, or if you have the courage to sit in a cage, you are very welcome to message to me at: maria@dyrenesalliance.dk or 50301881

Background:
In 2021, the Animal Ethics Council published a statement in which they concluded about mink production; "keeping mink in the existing cages is not acceptable". There is no doubt that the animals in the fur industry live under horrible conditions, and the production itself is completely unnecessary. In addition, the production is extremely bad for our environment, and is responsible for a significant part of Denmark's ammonia emissions, and we are all also familiar with the public health risks posed by the industry.
This is a fantastic opportunity to speak for the animals - all the politicians will be there and there will also be lots of journalists. We therefore hope to see many, many of you passionate animal rights activists!💚
Read more about the fur industry here: https://dyrenesalliance.dk/sdan-behandler-pelsindustrien-dyr

Location

Christiansborg Slotsplads