DEMO: Vi tager Mjølnerparken tilbage!
Saturday Dec. 3 at 14:00 - 17:00

DEMO: Vi tager Mjølnerparken tilbage!

by Boligaktionen

Beboere i Mjølnerparken er lige nu ved at blive smidt ud af deres hjem. Bestyrelsen i Bo-Vita har besluttet at sælge to ud af de i alt fire gårde, så boligerne kan udlejes privat og give større afkast – på bekostning af helt almindelige mennesker.

Mjølnerparken har stået på den såkaldte Ghettoliste i fire år, og ifølge Ghettoloven skal andelen af almene familieboliger bringes ned til 40 % i 2030. Bo-Vita har valgt ikke at vente på, at folk flytter af naturlige årsager. I stedet tvangsflytter de beboerne for at tjene penge, idet de sælger boligerne til boligspekulanten NREP, der vil hæve lejen med 50 %. Alt sammen imod beboernes ønsker. Vi mener, at det er nedværdigende og umenneskeligt.

De to gårde, der skal sælges, er gård 2 og 3, og det er sidste chance for at gøre modstand mod rydningen. Derfor indkalder vi til demonstration mod Bo-Vitas beslutning og mod den absurde Ghettolov. Vi tager Mjølnerparken tilbage og giver den til beboerne!
Vi mødes på Den Sorte Plads og går sammen til Mjølnerparken (nærmere plan kommer senere). Vi serverer varme drikke og måske lidt mad.

HVAD VI KRÆVER:
- Alle beboere der er fraflyttet siden planerne om salget af Gård 2 og 3 blev offentliggjort skal have tilbudt deres lejligheder tilbage.
- Der skal lave ungdomsboliger i de boliger, hvor beboerne ikke ønsker at flytte tilbage.
- Huslejen skal være lig den i resten af Mjølnerparken.
- Der skal være beboerdemokrati og det skal respekteres af boligorganisationen.

HVEM VI ER:
Vi er Boligaktionen, og vi kæmper for en billigere og mere mangfoldig by, hvor alle har råd til at bo og leve. Mange års dårlig boligpolitik har gjort København til en by for investorerne og de rige. Vi er imod stigninger i huslejen, og vi er imod Ghettolovens diskrimination. Vi ønsker boliger, der er til at betale, og en by for alle.

Vi er ikke beboere i Mjølnerparken. Vi er københavnere, der ikke vil finde sig i, at ghettoloven diskriminerer vores naboer og hæver huslejen.

Location

Den Sorte Plads
Mimersgade 98
2200 Nørrebro