DEMO: They tear down, we build up
Saturday June 25 at 16:00 - 18:00

DEMO: They tear down, we build up

//English below
Beboerhuset blev i går revet ned, og beboerne har nu ikke noget sted at forsamles. Det er ikke mindre end et angreb mod beboerdemokratiet og sammenhængskraften i Mjølnerparken.
For Bo-Vita vil det betyde, at man kan nemmere tvangsflytte beboerne, som er bange og har udtrykt frustrationerne over helhedsplanen. Alt imens billige boliger forsvinder fra Nørrebro.
Den modstand de møder, tydeliggør blot nødvendigheden for fællesskab, beboer organisering og solidaritet på tværs af bofællesskaber.
Mens Bo-Vita og regeringen river ned, bygger vi op. Kom til demonstration lørdag kl. 16:00 i Mjølnerparken 112 for at vise solidaritet og fortsat modstand.
//English
The residents' house was demolished yesterday, and the residents now have no place to gather. It is nothing less than an attack on resident democracy and cohesion in Mjølnerparken.
For Bo-Vita, this will mean that it is easier to forcibly relocate residents who are scared and have expressed their frustrations over the overall plan. All the while cheap housing disappears from Nørrebro.
The resistance they face merely clarifies the need for community, resident organization, and solidarity across communities.
While Bo-Vita and the government are tearing down, we are building up. Come to the demonstration on Saturday at 16:00 in Mjølnerparken 112 to show solidarity and continued resistance.

Location

Beboerhuset i Mjølnerparken
Mjølnerparken 112
2200 København