DEMO: KLIMAKRISEN RASER - STOP GHETTOLOVEN OG NEDRIVNINGER
Thursday Dec. 1 at 17:00 - 18:30

DEMO: KLIMAKRISEN RASER - STOP GHETTOLOVEN OG NEDRIVNINGER

đź“Ł DEMONSTRATION OG FAKKELOPTOG đź“Ł
Ghettoloven tvangsflytter tusindvis af mennesker ud af deres hjem, grønne områder og fællesskaber afvikles og flere tusinde gode almene boliger rives ned. Dette er diskriminerende og enormt klimabelastende. Derfor afholder vi en demonstration og fakkeloptog d. 1. december kl. 17.00-18.30!

🔸 BAGGRUND
Hvert år pr. d. 1. december offentliggøres den såkaldte ghettoliste, eller parallelsamfundsliste, som er med til at afvikle den almene boligsektor ved at rive flere tusinde gode almene boliger ned og sælge mange andre til private investorer. Dette resultere i at flere end 11.000 mennesker bliver tvangsflyttet ud af deres hjem og tryghed landet over.
Ikke nok med det, så er det også enormt klimabelastende og ødelægger grønne områder og fællesskaber. I en tid, hvor klimakrisen raser, er det rystende at politikere vil lade det ske. Lad os sige fra overfor ghettolisten - fordi den er diskriminerende og fordi den bryder med ambitionerne bag 70% CO2 reduktionsmålet.

🔸 GHETTOLOVEN DISKRIMINERER
Loven diskriminerer beboere i almene boliger på baggrund af deres naboers uddannelsesniveau, deres naboers tilknytning til arbejdsmarkedet og indkomst, og deres “ikke-vestlige” etnicitet. For det afgørende kriterium som gør almene boligområder til ghettoer, er andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommer. Bor der mere end 50%, bliver områderne stemplet og beboerne straffet med forskelsbehandling og særlovgivning.
FN’s komité for økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder har konstateret, at Danmark med loven diskriminerer beboere, der har en familiebaggrund fra såkaldte ”ikke-vestlige” lande.

🔸 GHETTOLOVEN ER KLIMABELASTENDE
I en livscyklusanalyse fra Tegnestuen Vandkunsten bliver der blandt andet konkluderet at de foreløbige nedrivningsplaner i Gellerupparken i Århus er op til 300% mere klimabelastende end renoveringer. Derudover bliver grønne fællesarealer, som beboerne har en tæt tilknytning til og stærke fællesskaber i, erstattet af dyre private boliger.

🔸 GHETTOLOVEN OG KLIMA
Kampen mod ghettoloven og klimakrisen hænger unægteligt sammen. For med ghettoloven bliver beboerne i de almene boligområder begrænset til deres etnicitet, indkomst- og uddannelsesniveau, som derefter bruges til at retfærdiggøre en klimaskadelig nedrivning af deres hjem og fællesskaber. Lad os samles, og i fællesskab kæmpe imod diskriminerende og klimabelastende tiltag.

Location

This event is happening online.

Christiansborg Slotsplads

This is an online event.