Copenhagen National Animal Rights Day 2023
Sunday June 4 at 13:00 - 18:00

Copenhagen National Animal Rights Day 2023

(((English below)))
💙 NATIONAL ANIMAL RIGHTS DAY 2023 💙
NARD er en dag, hvor vi står sammen til minde om, og i solidaritet med, alle de dyr som hvert år bliver dræbt af mennesket. På denne dag giver vi dyrene en stemme, vi sørger over deres død og vi kræver frihed for dem alle. Hvis du, lige som os, føler en stor sorg over alle de mishandlede og dræbte individer, og vil vise det på en rolig, følelsesladet og stærk måde, i fælleskab med andre ligesindede, så er NARD et event for dig. Kom og vær med på årets vigtigste dag, for dyrene! ❤
Den første 'NARD' blev afholdt i 2011 i New York City for at promovere en ny vision for vores planet og alle dens herboende arter. Begivenheden finder sted verden over den første Søndag i Juni og i 2023 er 200 byer representerede! Læs mere her: https://thenard.org/
HVAD KAN JEG FORVENTE?
Den første del af eventet er en ceremoni, hvor vi mindes alle de mange dyr som er døde pga. mennesket det sidste år. Den vigtigste del af ceremonien består af nogle minutters tavshed i respekt for de dræbte. Der vil også være talere, og mulighed for at lægge blomster på dyrenes grave og skrive under på Erklæringen om Dyrs Rettigheder. 🌹
Den anden del af eventet er en fest hvor vi fejrer de fremskridt, som dyrerettighedsbevægelsen har nået. Der vi være musik, talere og måske nogle overraskelser! ✨
HVAD SKAL JEG HAVE MED? ☝
- 'OUR PLANET, THEIRS TOO.' T-shirt, hvis du har en i forvejen. Dette er et krav for at være en del af ceremonien. (Hvis du vil købe en for 110,-, kan du skrive til Maya med størrelse)
- Blomst(er) til gravene. 🌺

'OUR PLANET, THEIRS TOO.'
Der vil komme en dag, hvor ingen dyr bliver 'produceret' eller spærret inde mod deres vilje. Ingen dyr vil blive brugt af mennesker, til noget som helst formål og alle dyr vil blive frie til at leve deres egne liv på deres egne betingelser, sammen med deres familier. Dyrelandbruget, slagterierne, laboratorierne, zoologiske haver og et hvilket som helst andet sted der indespærrer dyr i dag, vil erstattes af dyrefristeder som vil give dyrene den omsorg de har brug for, resten af deres liv. Derudover vil dyrene leve i den frie natur, som det hele tiden har været meningen at de skulle.
Det er denne vej vindene blæser, processen er allerede i gang. Dyrefristeder dukker op over alt i verden og flere og flere mennesker vælger den veganske livsstil. 🙌
For mere information om 'OUR PLANET, THEIRS TOO.', se her: https://www.ourplanettheirstoo.org/

*******************************************************************************************************
💙 NATIONAL ANIMAL RIGHTS DAY 2023 💙
NARD is a day when we stand together in memory of, and in solidarity with, all the animals that are killed by humans every year. On this day we give animals a voice, we mourn their deaths and we demand freedom for all of them. If, like us, you feel great sadness for all the mistreated and killed individuals, and want to show it in a calm, emotional and strong way, together with other like-minded people, then NARD is an event for you. Come and join us on the most important day of the year, for the animals! ❤
The first 'NARD' was held in 2011 in New York City to promote a new vision for our planet and all its resident species. The event takes place worldwide on the first Sunday in June and by 2023 200 cities will be represented! Read more here: https://thenard.org/
WHAT CAN I EXPECT?
The first part of the event is a ceremony where we remember all the many animals that have died because of humans in the last year. The most important part of the ceremony consists of a few minutes of silence in respect for those killed. There will also be speeches, and the opportunity to lay flowers on the animals' graves and sign the Declaration of Animal Rights. 🌹
The second part of the event is a party, where we celebrate the progress that the animal rights movement has made. There will be music, speeches and maybe some surprises! ✨
WHAT SHOULD I BRING? ☝
- 'OUR PLANET, THEIRS TOO.' T-shirt if you already have one. This is a requirement to be part of the ceremony. (If you want to buy one for 110 DKK, you can write to Maya with the size)
- Flower(s) for the graves. 🌺

'OUR PLANET, THEIRS TOO.'
There will come a day when no animal is 'produced' or locked up against their will. No animal will be used by humans for any purpose and all animals will be free to live their own lives on their own terms, with their families. Animal agriculture, slaughterhouses, laboratories, zoos and any other place that confines animals today will be replaced by animal sanctuaries that will provide the animals with the care they need for the rest of their lives. In addition, the animals will live in the free nature, as they were always meant to.
This is the way the winds are blowing, the process is already underway. Animal sanctuaries are popping up all over the world and more and more people are choosing the vegan lifestyle. 🙌
For more information on 'OUR PLANET, THEIRS TOO.', see here: https://www.ourplanettheirstoo.org/

Location

Den Røde Plads
Unknown address
2200 København N