Climate Justice Days - Aarhus 2023
Friday Sept. 15 at 17:00
to Sept. 24, 2023 at 16:00

Climate Justice Days - Aarhus 2023

by Mellemfolkeligt Samvirke Aarhus

----------------- /// ENGLISH below

🌍 * Kom med til Climate Justice Days 2023!* 🌿

Kære venner og klimaforkæmpere,
det er med stor glæde at vi nu inviterer jer til dette års Climate Justice Days, som finder sted over hele verden samt i Aarhus og København. Kom med til en inspirerende uge fyldt med arrangementer, hvis fokus er at skabe en grønnere og mere retfærdig verden for alle. Da vi står over for en eskalerende klima-og biodiversitetskrise, stigende ulighed og svækket demokrati, er det afgørende, at vi står sammen om at skabe forandring, sprede viden og udviser solidaritet med dem, der er mest påvirket af klimakrisen.

🌱 *Det kan i glæde jer til* 🌱
- Inddragende og inspirerende foredrag fra anerkendte eksperter, aktivister og tænkere, når de dykker ned i presserende klimaspørgsmål og diskuterer strategier for at opnå klimaretfærdighed.
- Interaktive workshops med fokus på praktiske løsninger og handling, og konstruktive diskussioner og snakke om at finde sin plads i en bæredygtig og retfærdig omstilling.
- Kunstneriske indspark, hvor du kan nyde forestillinger, kunstinstallationer og andre kreative udtryksformer, der fremhæver skønheden ved vores planet og vigtigheden af klimahandling nu!
- Mød ligesindede mennesker og organisationer. Opdag lokale initiativer og vær med til at opbygge en stærkere, forenet bevægelse for klimaretfærdighed.

🌎 *Sammen kan vi gøre en forskel!* 🌎
Climate Justice Days er ikke bare en sammenkomst. Det er en opfordring til handling. Ved at deltage bidrager du til den voksende bevægelse for positiv, systemisk forandring. Uanset om du allerede er dybt involveret i klimaaktivisme eller lige er begyndt at udforske, hvordan du kan gøre en forskel, er denne begivenhed noget for dig.

📅 *Gem datoen og spred budskabet* 📅
Sæt kryds i kalenderen og inviter dine venner, familie, kolleger og andre aktivister til deltage. Lad os gøre denne begivenhed til et stærkt afsæt for forandring! Lad os kæmpe for klimaretfærdighed, hæve vores stemmer og være den forandring, vores planet desperat har brug for!
🤩Vores program er ved at udvikle sig til noget fantastisk takket være de mange medarbejdere og støtter:

----------------- /// ENGLISH /// -----------------

🌍 *Join us for the annual Climate Justice Days 2023!* 🌿

Dear Friends and Climate Advocates,
we are thrilled to invite you to this year's Climate Justice Days happening all over the world as well as in Aarhus and Copenhagen. Join us for an inspiring week of events focused on creating a greener, fairer world for everyone. As we face a growing crisis of environmental breakdown, rising inequalities and weakened democracy, it's crucial that we unite to spark change, spread knowledge, and stand in solidarity with those most impacted by the climate crisis.

🌱 *Event Highlights* 🌱
- Engaging and Inspiring Talks of renowned experts, activists, and thought leaders as they delve into pressing climate issues and discuss strategies for achieving climate justice.
- Interactive hands-on Workshops focused on practical solutions and Taking action, starting constructive discussions and finding one's place in a sustainable and just transition.
- Artistic Expressions to enjoy performances, art installations, and creative expressions that highlight the beauty of our planet and the urgency of climate action.
- Community Networking to connect with like-minded individuals, organisations, and local initiatives to build a stronger, united movement for climate justice.

🌎 *Together We Can Make a Difference!* 🌎
The Climate Justice Days are not just a gathering; it's a call to action. By attending, you'll be contributing to the growing movement for positive systemic change. Whether you're already deeply involved in climate activism or just starting to explore how you can make an impact, this event is for you.

📅 *Save the Date and Spread the Word* 📅
Mark your calendars and invite your friends, family, colleagues, and fellow activists to join us. Let's make this event a powerful catalyst for change! Let's stand up for climate justice, amplify our voices, and be the change our planet desperately needs!

🤩Our program is growing into something amazing thanks to the various collaborators and supporters:

-------------- /// PROGRAM /// --------------

FREDAG 15/9
17:00 // A time travel into the Danish seabed + Friday Pizza and Cocktails | Café Mellemfolk

LØRDAG 16/9
12:00-14:00 // Mads Mygind og grøn poesi (da) | Café Mellemfolk
14:00-16:00 // Climate Justice Toolbox | Mejlgade 53 – Commons
11:00-16:00 // Klima-Escape room (da) | Mejlgade 53 – Fronthuset
19:00-23:00 // Climate concert at Turkis | Turkis

SØNDAG 17/9
11:00-17:00 //Citizen-led transition – Aarhus ser grønt (da) | Elværket Åbyhøj

MANDAG 18/9
16:00-18:00 // Climate board games café | Café Mellemfolk
19:30-21:30 // Sebastian Mernild – Klimakrisen (da) | Sager der samler - N. J. Fjords Gade 2, Bygning D, 8000 Aarhus

TIRSDAG 19/9
17:00-20:00 // Tirsdagsværksted på REUSE | REUSE Aarhus
18:00-20:00 // Mark Payne - What does climate change means for Aarhus |Café Mellemfolk

ONSDAG 20/9
All Day // Art exhibition Girl in the Tangerine | Domen
16:00-17:30 // Greener Future – Sustainable Entrepreneurship | Mejlgade 53 – Commons
18:00-20:00 // Global Kitchen and pub quiz | Café Mellemfolk

TORSDAG 21/9
All Day // Art exhibition Girl in the Tangerine | Domen
19:30-22:00 // Improv theater | Domen

FREDAG 22/9
All Day // Art exhibition Girl in the Tangerine | Domen
12:00-16:00 // Street Action – Climate Justice Days | Store Torv
19:00-00:00 // Friday pizza and climate cocktails | Café Mellemfolk

LØRDAG 23/9
All Day // Art exhibition Girl in the Tangerine | Domen
11:00-14:00 Brunch and talk | Café Mellemfolk
14:00-15:00 // Greenwashing in fashion - and how to avoid being cheated | Café Mellemfolk
15:00-17:00 // Clothing Swap | Café Mellemfolk

SØNDAG 24/9
All Day // Art exhibition Girl in the Tangerine | Domen
11:00-14:00 // Dernissage – Meet the artist behind Girl in the Tangerine | Domen
14:00-16:00 // Activism for Just Food Systems | Domen

* Everything is in English unless stated otherwise e.g. (da)

Location

Café Mellemfolk
Mejlgade 53
8000 Aarhus