Bus til Ende Gelände
Thursday Aug. 11 at 15:00
to Aug. 14, 2022 at 18:00

Bus til Ende Gelände

[[English Below]]
⚒Hvad er Ende Gelände:⚒
Ende Gelände vil lave en civil ulydig masseaktion mod fossile infrastruktur i området omkring Hamborg. Ende Gelände modsætter sig yderligere udvidelse af enhver fossil infrastruktur og opfordrer til en øjeblikkelig udfasning af kul og gas.
Ende Gelände har blokeret kul infrastruktur i tyske minearealer siden 2015. I efteråret 2020 blev gasinfrastrukturen for første gang blokeret ved en aktion mod kraftværket Lausward nær Düsseldorf. I 2023 vil alliancen udvide sin kamp mod fossilgas.
Det tyske institut for økonomisk forskning (DIW) har for nylig kritiseret udvidelsen af ​​gasinfrastrukturen på grund af dens skadelige virkning på klimaet. Metan er 87 gange mere skadeligt for klimaet end C02 over en 20-årig periode.
💥Praktisk💥
Bussen er gratis, men man skal bestille billet.
Bussen kører Rute: Bussen kører Rute: København – Fredericia – Hamborg
Udrejse: 11. august kl. 15:00 fra København – Fredericia ca. 18:20 – Hamborg ca. 21:45
Hjemrejse: 14. august kl. 18:00 fra Hamborg
https://aktivisme.info/?product=ende-gelande-2022

[[English]]
⚒What is Ende Gelände:⚒
Ende Gelände will take a mass action of civil disobedience against fossil infrastructure around Hamburg. Ende Gelände opposes the further expansion of any fossil infrastructure and calls for an immediate phase-out of coal and gas.
Ende Gelände has been blocking coal infrastructure in German mining areas with mass actions of civil disobedience since 2015. In the fall of 2020, gas infrastructure was blocked for the first time at the Lausward gas-fired power plant near Düsseldorf. In 2023, the alliance will expand its fight against fracking gas again.
The German Institute for Economic Research (DIW) has recently criticized the expansion of the gas infrastructure sharply due to its harmfulness to the climate. Methane is 87 times more harmful to the climate than C02 over a 20-year period. Regarding the planned LNG terminals, it says that there is “no energy-economic necessity for the expansion of the import infrastructure”
💥Practical:💥
The bus will be free. but you need to get a ticket.
The bus will depart from Copenhagen, Denmark on August 11th at 3pm
Return trip will be August the 14th at 18:00 ish
https://aktivisme.info/?product=ende-gelande-2022

Location

To Be Announced: The location's location will be announced later.