Bliv fredsvagt i Palæstina - Become an activist in Palestine - Cafe Mellemfolk
Saturday April 1 at 15:00 - 17:00

Bliv fredsvagt i Palæstina - Become an activist in Palestine - Cafe Mellemfolk

by Palæstina Fredsvagter

ENGLISH BELLOW
Bliv fredsvagt i Palæstina!
I over tyve år har Palæstina fredsvagter i samarbejde med internationale kammerater, været aktive på den besatte Vestbred, i Gaza og i Danmark. Vi inviterer til en infodag om det at være fredsvagt.
Arrangementet vil bestå af et kort oplæg om den reelle situation i det besatte Palæstina, efterfulgt af et oplæg fra nyligt hjemvendte fredsvagter med plads til spørgsmål og informationer om hvordan man bliver aktiv.
Palæstina Fredsvagter er den danske gren af netværket International Solidarity Movement. Vi opererer under grundprincipper om Palæstinensisk lederskab, ikkevold og nultolerance over for diskrimination af enhver art.
Det hele foregår kl. 15 i Cafe mellemfolk i Mejlgade. Århus
Læs mere om ISM på https://palsolidarity.org/
Eller send os en besked. Vi glæder os til at se jer
Become a peace activist in Palestine!
For over twenty years, Palestine peace activists, in cooperation with international comrades, have been active in the occupied West Bank, Gaza and Denmark. We invite you to an information event about being a peace activist.
The event will consist of a short presentation on the real situation in occupied Palestine, followed by a presentation from recently returned peace activist with time for questions and information on how to become active.
Palestine Peace Activists is the Danish branch of the International Solidarity Movement network. We operate under the basic principles of Palestinian leadership, non-violence and zero tolerance of discrimination of any kind.
It will all take place at Cafe Mellemfolk in Mejlgade. Aarhus.
Read more about ISM at https://palsolidarity.org/
Or send us a message.
We look forward to seeing you!

Location

Cafe Mellemfolk
Mejlgade 53
8000 Aarhus