Animal Rebellion Summer Camp
Monday June 20 at 08:00
to June 24, 2022 at 18:00

Animal Rebellion Summer Camp

by Animal Rebellion

(English below)
KALDER ALLE, DER VIL HAVE EN FREMTID!
Vær med til sommerens vigtigste event - Animal Rebellions aktivistiske Summer Camp!
Fra d. 20 juni kæmper vi, med civil ulydighed som vores vigtigste værktøj, for et plantebaseret fødevaresystem. Et sted på Sjælland, vil vi afholde (minimum) 5 dage med aktioner, demonstrationer og en masse andre hyggelige aktiviteter.
Dyrelandbruget står for 30% af Danmarks CO2e udledningen og er en hovedårsag til vores massive biodiversitetskrise. Alligevel ser vi gang på gang, at dyrelandbruget bliver fredet, når politikerne laver aftaler, som skal mindske vores CO2e udledning, bekæmpe klimakrisen og beskytte naturen.
Det er ikke bare uambitiøst, men decideret dumhed, at tro at vi kan klare os gennem klimakrisen, og især gennem biodiversitetskrisen, uden at gøre noget ved dyrelandbruget. Vi avler og dræber over 200 millioner landdyr om året i Danmark alene - hertil kommer et utal af havdyr. Det har vores land og vores planet ikke kapacitet til, og det er på ingen måde etisk forsvarlig.
Vi SKAL omlægge til et 100% plantebaseret fødevaresystem nu - vi stopper ikke kampen før vi er nået vores mål.
Alle kan være med til vores summer camp (arrestables og non-arrestables) og du kan være med en halv dag, alle dage, eller alt derimellem.
Vi kommer ikke til at dele flere detaljer her på eventet, men du kan komme til:
Online briefing d. 13. juni. Se eventet her: https://dukop.dk/en/event/4311/
Briefing d. 14. juni. Se eventet her: https://dukop.dk/en/event/4303/
Fællesmøde d. 15. juni. Se eventet her: https://dukop.dk/en/event/4310/
Du kan også kontakte os på mail: animalrebelliondk@protonmail.com
Vi ses til sommeren fedeste og vigtigste uge!💛
CALLING EVERYONE WHO WANTS A FUTURE!
Join us for this summer's most important event - Animal Rebellion's activist Summer Camp!
From June 20, we will be fighting, with civil disobedience as our most important tool, for a plant based food system. Somewhere in Sjælland, we will hold (minimum) 5 days with actions, demonstrations and a lot of other fun activities.
Animal agriculture accounts for 30% of Denmark's CO2 emissions and is a major reason for our massive biodiversity crisis. Yet we see time and time again that animal agriculture is being protected when politicians make agreements that are meant to reduce our CO2 emissions, combat the climate crisis and protect nature.
It is not just unambitious, but straight up stupidity, to think that we can make it through the climate crisis, and especially through the biodiversity crisis, without doing anything about animal agriculture. We breed and kill over 200 million land animals a year in Denmark alone - not to mention a myriad of marine animals. Our country and our planet does not have the capacity for that, and it is by no means ethical.
We MUST switch to a 100% plant-based food system now - we will not stop the fight until we have reached our goal.
Everyone can join our summer camp (arrestables and non-arrestables) and you can join half a day, every day, or everything in between.
We will not share more details here on the event, but you can come to:
Online briefing June 13th. See the event here: https://dukop.dk/en/event/4311/
Briefing June 14th. See the event here: https://dukop.dk/en/event/4303/
Joint meeting on 15 June. See the event here: https://dukop.dk/en/event/4310/
You can also contact us by email: animalrebelliondk@protonmail.com
See you for the coolest and most important week of the summer! 💛

Location

Sjælland
Sjælland
0000 Sjælland