Klimacamp! Stop falske “grønne” løsninger!
Friday Sept. 2 at 13:00
to Sept. 6, 2022 at 12:00

Klimacamp! Stop falske “grønne” løsninger!

— English below —

Invitation: Stop falske “grønne” løsninger! Klimacamp d. 2–6 september.

Kom og vær med til at sætte foden ned overfor falske klimaløsninger til årets klimacamp i begyndelsen af september. På klimacampen skal vi blive klogere på, hvordan vi i social og international solidaritet skaber reelle løsninger på den økologiske krise. Vi accepterer ikke, at det “grønne” momentum udnyttes for at fremme et fåtals profitinterresser. Vi insisterer på, at det arbejde, vores bevægelser har lagt, skal føre til en klimaretfærdig omstilling af samfundet. Vi sætter os i vejen for den fortsatte ødelæggelse af vores natur og klima.

>> Klimacampen foregår i Århus d. 2–6 september 2022! <<

Hvad kan jeg forvente❓

I forlængelse af en lang tradition af klimacamps, såsom Ende Gelände, Free the Soil, og Folk Mot Fossilgas vil vi skabe en klimacamp på dansk jord. På campen skal vi møde og inspirere hinanden samt diskutere, hvordan vi skaber reelle klimaløsninger i overensstemmelse med mennesker og miljø. Du ville kunne deltage i diskussioner, workshops, skillshares og demoer, med mere. Campens primære sprog vil være dansk men vi bestræber os på at være tilgengængelig for engelsktalende og evt. flere sprog.

Der er ankomst d. 2. september fra kl 13:00, og afgang d. 6. september om formiddagen.

Kan du kun være med nogle af dagene? Så foreslår vi, at du prioriterer d. 4–6 september, med ankomst og afgang om formiddagen.

Hvorfor denne klimacamp​​​​​​❓

Falske løsninger har afsporet den grønne omstilling i Danmark. Vi har krævet klimahandling, men har i stedet fået et korthus af lappeløsninger, som hverken er tilstrækkelige eller grønne.

Løfter om teknologiske løsninger som Power-to-X, CO2-lagring, og bioenergi bliver brugt til at foregive, at det hele nok skal gå. I virkeligheden er “løsningerne” i bedste fald utilstrækkelige, og ofte direkte skadelige. De bliver brugt til at foregive, at 'de store forurenerer' ikke ændre på noget som helst: at hverken landbrugsindustrien, transportsektoren eller Aalborg Portland skal tage ansvar for deres forurening.
Nu sætter vi foden ned. Vi vil en ægte grøn og social omstilling, der ikke baserer sig på overforbrug af jordens ressourcer og en historisk udnyttelse af andre. Vi vil en fremtid med et samfund, der er styret efter mennesker og miljø, i stedet for profit.

Hvordan kommer jeg med❓

Der er fælles bus fra København til Århus og hjem igen, ganske gratis. Følg linket her og tilmeld dig bussen:
https://forms.organise.earth/index.php?r=survey/index&sid=654845
Duk op med din sovepose, telt — check evt. vores pakkeliste ud inden. Du kan også tage til en direkte aktionstræning før du kommer. Find mere information på vores hjemmeside.

Sammen er vi stærkere — så sæt kryds i kalenderen og tag din ven under armen!

KONTAKT
Tilmeld dig vores emailliste: hvis du skriver til klimafaelden@riseup.net med emnefeltet 'emailliste', bliver du tilføjet og kan du få tilsendt al information. Du kan også følge med på www.klimafaelden.dk for løbende opdateringer.

Vi er en selvorganiserende græsrodsgruppe, der planlægger denne camp. Har du lyst til at være med til at organisere — eller har du nogle gode ressourcer, du vil dele? Sejt, skriv til samme mail.

Send denne invitation videre til alle dine aktivist venner!

We are unstoppable — another world is possible! ✊

——— ENGLISH ———

Invitation: Stop false “green” solutions! Climate camp 2–6th of September.

Join us in saying NO to false climate solutions, at the climate camp of the year, in the beginning of September. At the climate camp we will learn how we in social and international solidarity can create real solutions to the ecological crisis. We do not accept the “green” momentum being exploited for the profit of the few. We insist that the work of our movements lead to a real transition of society in the name of climate justice. We will put ourselves in the way of the continued destruction of our nature and climate.

>> The climate camp will be in Aarhus, 2–6th of September 2022! <<

What can I expect❓

To continue a long tradition of climate camps, like Ende Gelände, Free the Soil, Folk mot Fossilgas and more, we will make a similar climate camp here. At the camp we will meet and inspire each other, and discuss how we create real climate solutions in coherence with the living world. You will be able to participate in discussions, workshops, skill shares, demos, and more... The main language at the camp will be Danish, but we will strive to make it accessable for English speakers as well, and hopefully even more languages.
There is arrival on the 2nd of September from 13:00 and departure on the 6th in the morning.

Can you only participate in some of the days? Then we suggest you prioritise 4th–6th of September, with arrival and departure in the morning.

Why this climate camp❓

False solutions have derailed the green transition in Denmark. We have demanded climate action, but instead we got only a card house of inadequate solutions that are neither sufficient nor green.

Promises of technological solutions like Power-to-X, CO2 storage, and bioenergy are being used to pretend that everything will be OK. In reality the 'solutions' are at best not enough, and often directly harmful. They are being used to pretend that the big polluters don't need to change anything. That neither the agricultural sector, the transport sector, nor Aalborg Portland have to take responsibility for their pollution.
Now we are putting our foot down! We want a real transition that are not based on a overconsumption of the ressources of the earth and a historic exploitation of others. We want a green transition, with a society that are controlled by the living world instead of profit.

How do I join❓

There is a bus from Copenhagen to Aarhus but you can also show up yourself. You can sign up for the bus here:
https://forms.organise.earth/index.php?r=survey/index&sid=654845
Come with your sleeping bag and tent — check our packing list beforehand. You can also join for an action training before you come. Find more information at our website.

Together we are stronger — so mark your calendar and take your buddy along!

CONTACT
You can sign up for our email list: write to klimafaelden@riseup.net with the topic being 'email list' and all information will be send to you. You can also find updates and information on our website www.klimafaelden.dk

We are a selforganising grassroot group planning this camp. Do you want to join the organising — or do you have some skills or resources you want to share? Cool, write to the same email!

Send this invitation on to all your activist friends!

We are unstoppable — another world is possible! ✊

Location

Grimhøjgaard
Grimhøjvej 20
8220 Brabrand