Sit-in movement community dinner (Folkekøkken)
Onsdag d. 1. juni kl. 18:00

Sit-in movement community dinner (Folkekøkken)

af Sit-in Bevægelsen / Sit-in Movement

// Dansk nedenfor
The Sit-in Movement would like to invite you all to a community dinner at Folkets Hus on Wednesday 1st of June! We are organizing this event in order to fundraise for the fight against the brutal deportation camps and unjust procedures immigrants face in the Danish asylum system. But it will also be a space for new people to meet us, learn more about our work and become part of the movement. Join us and camp residents for future actions against deportation camps Avnstrup, Sjælsmark and Kærshovedgård.
We are a group of activists and volunteers, many of whom were involved in the Syrian sit-in protest.
Our initiative is a direct action platform for collaboration. We work along with other activists and grassroots organizations on raising awareness about the inhumane structures in deportation camps and migration policies and what they bring upon migrants and asylum seekers in Denmark. We encourage and allow subjected migrant communities and asylum seekers to take the lead in their struggle and in communicating their needs.
We hope to make a cozy evening for everyone who would like to support this cause and our further actions!
Program TBA.
Food will be suitable for vegans and vegetarians.
-----------------------
// Dansk
Sit-in-bevægelsen inviterer jer allesammen til folkekøkken i Folkets Hus onsdag den 1. juni! Vi organiserer denne begivenhed for at samle ind til kampen mod de brutale udrejsecentre og uretfærdige procedurer, som immigranter møder i det danske asylsystem. Men det vil også være et rum, hvor nye mennesker kan møde os, lære mere om vores arbejde og tage del i bevægelsen. Slut dig til os og beboerne i lejrene, til fremtidige aktioner mod udrejsecentrene Avnstrup, Sjælsmark og Kærshovedgård.
Vi er en gruppe af aktivister og frivillige, hvoraf mange var involveret i den syriske sit-in protest.
Vores initiativ er en direkte handlingsplatform for samarbejde. Vi arbejder sammen med andre aktivister og græsrodsorganisationer om at øge bevidstheden om de umenneskelige strukturer på udrejsecentre og i migrations- og asylpolitik, samt hvordan disse påvirker migranter og asylansøgere i Danmark. Vi opfordrer og bidrager til at udsatte migrantsamfund og asylansøgere kan tage føringen i deres kamp og kommunikere deres behov.
Vi håber at skabe en hyggelig aften for alle, der har lyst til at støtte denne sag og vores fremtidige tiltag!
Program annoncerest snarest.
Maden vil være velegnet til veganere og vegetarer.

Sted

Folkets Hus
Stengade 50
2200 København N