Rhythms of Resistance practice / ROR øver
Torsdag d. 30. juni kl. 17:30 - 19:30
Gentagende every Torsdag

Rhythms of Resistance practice / ROR øver

af Forsyningen (GUB)

English below ---
Ring 51928199 hvis du ikke kan find os på dagen 🙂

Hver torsdag mødes vi mellem 17.30 og 19.30 i Forsyningen hos DGSB (nær Mellemfolkeligt Samvirke) og træner rytmer og kampråb til aktioner og andre events. Vi har tidligere deltaget i klimastrejker, Folkets klimamarch, og DGSBs Åbning af folketinget.

Alle Rhythms of Resistance-arrangementer er inkluderende og indbydende for alle hudfarver, kulturelle baggrunde, trosretninger, overbevisninger, aldre, seksuelle orienteringer og køn. Mangfoldighed er en styrke og en kilde til kreativitet. Vi accepterer ikke nogen som helst diskrimination.

Du behøver ikke at være god til noget som helst, alt vi laver tilrettelægges så det er nemt og sjovt at være med til, både trommer, ko-klokker og tamburiner. Det er åbent for alle, man kan komme senere og gå tidligere hvis man vil.

Hvis du har en aktion eller event hvor du godt kunne tænke dig trommer og kampråb til, og gerne vil bruge udstyret eller lave en rytmeworkshop til, så skriv gerne til os på ror-copenhagen@protonmail.com eller tlf. 51928199

ENGLISH ---

Call 51928199 if you have troubles finding us

Every Thursday we meet between 17.30 and 19.30 in DGSBs room (back in the courtyard of Mellemfolkeligt Samvirke / Action Aid) and train rhythms and chants for actions and other events. We have previously participated in climate strikes, the People's Climate March, and DGSB's Opening of the Folketing.

All Rhythms of Resistance events are inclusive and inviting for all skin tones, cultural backgrounds, faiths, beliefs, ages, sexual orientations and gender. Diversity is a strength and a source of creativity. We do not accept any discrimination whatsoever.

You do not have to be good at anything to participata, everything we do is organized so that it is easy and fun to be a part of, both drums, cow bells and tambourines. It is open for all, and you can come later and go earlier if you want.

If you have an action or event where you would like drums and battle cries, and would like to use the equipment or do a rhythm workshop, feel free to write to us on ror-copenhagen@protonmail.com or phone 51928199

Sted

Forsyningen (GUB)
Fælledvej 12
2200 København